جنس زلال

به نام خدا

جنــــــــــــــس زلال

داد استاد توانمند این ندا

ناظرت باشد به هر لحظه خدا

ترکه مهرش عتابت می کند

وقت حرمان اوشتابت می کند

هان مسافر، عشق نافع درسفر

بی وجود عقل باشی درخطر

رهبر اقلیم جان را عقل دان

عشق بی تدبیر را از او ستان

عشق بی تدبیر چون عصیان کند

صاحبش را عاصی و حیران کند

گرتو خواهی رتبه انسان شوی

یا که نه، انسان زجنس جان شوی

کوچ کن ازخود به سوی جان خود

تا شوی آزاده از حرمان خود

گر تو خواهی باشی ازجنس زلال

از خودوجان تو سفر کن بی ملال

التماس دعا

تقدیم به سالکان الی الله که طی طریقشان عبادت الی الله است

اثر:ز.میراحمدی

#حجم_ بسیار

2ام بهمن, 1396

دلم تنگ ،دلم تنگ ودلم تنگ

همه جانم شده یک موج آهنگ

فسرده شده وجود از حجم بسیار

نمیدانم …

 

تولیدی :ز- میراحمدی

اشتراک گذاری این مطلب!

#شب_خوبان

27ام آذر, 1396

یا هو

شب خوبان همه راز ونیاز است

همه حرکاتشان گویا نماز است

گهی خوابیده گاهی هم نشسته

گهی درسجده با چشمان بسته

گره وا می کننداز کار مردم

خوشند وسرخوش زافکار مردم

نمی دانم زجنس نور هستند

ویا از دشمنی ها دور هستند

تولیدی : ز- میراحمدی

اشتراک گذاری این مطلب!

#باران_ رحمت

26ام آذر, 1396

یاهو

ای جان جانان نظر برمن کنی کی تواثر

این که شیدا کردهای عاشق به دنیا کرده ای ؟

باران رحمت بی ریاست حسن ختام من کجاست ؟

من گیج ومات  این غزل ماندم به یک حسن نظر

دیدم که بینا کرده ای بهر همین جا کرده ای ؟

یارب نگاهت رانگیر تاکه شود آن دست گیر

این مهر رامهلت بده برجان ِتن حجت بده

این مهر از جنس بهار جانم شده چون آبشار

این گل بسان نسترن رویید درباغ چمن

این مشک از جنس ختن پیچیده دردشت ودمن

بر این تن خسته ببار لطفت بود حسن قرار

این جان شکوفا کن نگار ای مصدر صبر وقرار

 

تولیدی : ز- میراحمدی

 

اشتراک گذاری این مطلب!

#پای درس _حسین فاطمه (س)

30ام آبان, 1396

حسین بن علی ودیعه بی بدیل خداوند برای همه نسل هاو عصرهاست تا انسان نوعی از رهگذر این انسان کامل راه حقیقت بیابد وبر سفینه نجاتش بنشیند چرا که او اسوه ی کمال است وشناخت شخصیتش آستانه حرکت به سوی جلال است واین مهم دست نمی آید مگراینکه هم خود درس عاشورا بیاموزیم وهم جوانان این مرز وبوم را به شولای ارادتش مزین سازیم درس نخست اینکه حسین بن علی ویارانش همه قهرمانند چه میرود وشربت شهادت می نوشد وچه انکه می ماند تا از کیان دین دفاع کند.

 

تولیدی : ز- میراحمدی

بازآفرینی :منبع خیمه

اشتراک گذاری این مطلب!

#دنیا ی -بی اصل

14ام آبان, 1396

بازدنیا ازپی خویش امده 

بهر خودبی اصل وبی کیش امده

حال دل زخمی دردی کهنه شد

مرهم این دردهم درمان نشد

این هوای دل چرا سنگین شده

چون که ناپخته است او غمگین شده

باز دنیا بردلم سنگی زده

جو دنیا بر دلم رنگی زد

هضم این قصه دلم ناسور کرد

هیبتی ازترس جان را گورکرد

من دراین حدس وگمان حرمانیم

درمیان موج غم بارانیم 

ای خدا رحمی نما برحال ما

اشک پنهانم نگردد مقتدا

راه حق را راست کن بریک نظر

تا شوم من بنده صاحب بصر

من کلید حق بخواهم ازتو دوست

تو شوم من لایق درگاه دوست

التماس دعا

تولیدی:ز- میراحمدی

 

اشتراک گذاری این مطلب!