جنس زلال

به نام خدا

جنــــــــــــــس زلال

داد استاد توانمند این ندا

ناظرت باشد به هر لحظه خدا

ترکه مهرش عتابت می کند

وقت حرمان اوشتابت می کند

هان مسافر، عشق نافع درسفر

بی وجود عقل باشی درخطر

رهبر اقلیم جان را عقل دان

عشق بی تدبیر را از او ستان

عشق بی تدبیر چون عصیان کند

صاحبش را عاصی و حیران کند

گرتو خواهی رتبه انسان شوی

یا که نه، انسان زجنس جان شوی

کوچ کن ازخود به سوی جان خود

تا شوی آزاده از حرمان خود

گر تو خواهی باشی ازجنس زلال

از خودوجان تو سفر کن بی ملال

التماس دعا

تقدیم به سالکان الی الله که طی طریقشان عبادت الی الله است

اثر:ز.میراحمدی

#آیت_دین

18ام فروردین, 1397

«یاهو»

فرخنده شد موسم رویش وسبز شدن بابهار بندگی، رسم زندگی  وروح ادمی همراه با جوشش زمین به پویایی وحرکت ندا داده شد آن هنگام که منادی ماه خدا بانگ برآورد این الرجبیون وخدای مهربان من وتو را به ماه خودش فراخواند  تا ازخوان کریمانه اش توشه خلوص گیریم وازسفره نعیمانه اش ردای خضوع وخشیت به تن کنیم شاید به موهبت مهربانی ان یگانه هستی بخش شولای بندگی برقامتمان اندازه گرددوشمه ای از خوبی وخصال ارزنده کام دنیاممان را شیرین کند وذره ای از حضورخدای سبحان را درک کنیم و خستگی دل را بشوئیم تا در ساحل مقصود به آرامش رسیم وباز شاید درافق نگاه حضرت دوست دیده شویم وبه جای هدر دادن عمر به ساختن جامعه دینی ،باور عقاید ومنش خدا جویانه طی طریق را از نو شروع کنیم وعارفانه به خدا بپردازیم ، عاشقانه شعبانش  را ارج نهیم وخاضعانه به رمضانش قدم گذرایم تا به بارقه لطف خدای رحمان بخشیده شویم وشاید آنجا مصداق حکمت نود وهشت نهج البلاغه مولای متقیان امیرالمومنین (ع) گردیم ودر کنار نقل خوبی اندیشه راپیشه خودکنیم

تا به کنه مطلب ومحتوا پی بریم زیرا در این عصر که دین به نرخ روز دادوستد می گردد منادیان اسلام بسیارند والعیاذ بالله عالمان بی عمل در وفور نعمت اما عاملان واقعی ورایت بدوش راستین اندک واین جای بسی حسرت ومویه  داردپس بیا ای دوست قبل ازهرچیز  خود را در کنف حمایت ذات احدیت قرار دهیم ومحورمان مدینه فاضله گرددوبجای مدعی بودن دین ومذهب آنچنان راسخانه عمل کنیم که آیت دین باشیم مصداق عملی آئین آنجا ست که هیبت دینیمان کار صدها منبرمی کند وروایتگر هزاران بحث اخلاقی ودینی می شود . انشاالله

التماس دعا

تولیدی:ز- میراحمدی

 

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

#تکه_سهم

20ام اسفند, 1396

​ دوباره می شود خدا 

تویک نگاه به ما کنی

  واز کرامت ترت

تکه ای سهم ماکنی

تولیدی :ز-میراحمدی

اشتراک گذاری این مطلب!

باز هم جمعه

20ام اسفند, 1396


◦•●◉✿ترنم گل✿◉●•◦:
یا هو
باز هم جمعه دیگر که جهان سریز است
هاتفی بانگ براورد که این غم بخدا لبریز است
کاسه صبر زمین را تو اگر بشکافی
بر درعرش خدا نقش دعا سریز است
تولیدی ترنم گل

اشتراک گذاری این مطلب!

# عدالت-علی

20ام اسفند, 1396

بارگذاری…​# عدالت-علی

عدالت علی را از صفحات نوشتار وگفتار دررفتار منش خود پیاده کنیم تا در زمان ظهور جماعت ان زمان فکر نکنند پسر فاطمه سلام الله ایین جدید اورده است تولیدی ترنم گل

اشتراک گذاری این مطلب!

20ام اسفند, 1396


◦•●◉✿ترنم گل✿◉●•◦:
یاهو
گفته بود یک هاتفی درانجمن
روح دارد این کتاب ای خوش سخن

روح یعنی سالک دنیا ببین
ظرف جان راپرکن ازاب یقین

تو بساز ازاین یقین یک زندگی
زندگی توام شود با بندگی

چون حروف این کتاب وابسته باش
برخدا وسر او دل بسته باش

قفل دل را وا کن ازما ومنی
تا شوی تو لایق عشق جلی

عشق یعنی فانی ل الله شدند
برهمه مهر ازل معنا شدند

این همه لقظ است ومعنا درصفاست
خوش بحال ان کسی که مبتلاست

تولیدی ز- میراحمدی

اشتراک گذاری این مطلب!