جنس زلال

نوشته شده توسطترنم گل

به نام خدا

جنــــــــــــــس زلال

داد استاد توانمند این ندا

ناظرت باشد به هر لحظه خدا

ترکه مهرش عتابت می کند

وقت حرمان اوشتابت می کند

هان مسافر، عشق نافع درسفر

بی وجود عقل باشی درخطر

رهبر اقلیم جان را عقل دان

عشق بی تدبیر را از او ستان

عشق بی تدبیر چون عصیان کند

صاحبش را عاصی و حیران کند

گرتو خواهی رتبه انسان شوی

یا که نه، انسان زجنس جان شوی

کوچ کن ازخود به سوی جان خود

تا شوی آزاده از حرمان خود

گر تو خواهی باشی ازجنس زلال

از خودوجان تو سفر کن بی ملال

التماس دعا

تقدیم به سالکان الی الله که طی طریقشان عبادت الی الله است

اثر:ز.میراحمدی

#محرم _عاشورا_صفر

نوشته شده توسطترنم گل 24ام شهریور, 1397

محرم موسم بیدار ی است وعاشورا فرصتی دوباره برای ارتباط با خداست واین ایام زمانی برای

 بیدارگری است  تا انسان  بجای تایید از این آن به خود بپدازد ودر وجود خود غور کند که چه کرده

است آیا مصداق مولایش حسین بن علی(ع) بنده خداست   و ندای هل من ناصر ینصرنی به

گوشش خورده است و درراه انسان کامل شدن قدمی برداشته یا فقط در این آشفته بازار بندگی

توشه شرمندگی رابه این سو وآن سو می کشاند محرم وصفر موسم افشا گری است تا بجای

مداهنه با کفر آشکار وپنهان زینب وار لسان دین شود وبرمنبر دین داری علی (ع)گونه سخنوری کند

واز کیان محمدی (ص) دفاع نماید که اگر اینگونه نباشددر حق حسین فاطمه(س) اجحاف نموده

است واین روزها فصل هوشیاری  وهوشیار نمودن است تا کسی خود را بخواب زده آگاه شود چرا

که آن حراراتی که بر دل مومنین است هرگز خاموش نخواهد شد وعاشقان حسین وجان برکفان

مهدی فاطمه (س) گمنامند وبا نوای کاروان ثارالله برای رسیدن به هدف آقا اباعبدالله جان را برسر

پیمانه خواهند نمود.کوتاه سخن اینکه محرم وصفر درسها دارد برای آنان که جویای حقیقت اند

ودنبال راستی ودرستی تبسم بر لب دارند وحزنشان را درقلبها شان سرمهر نمودندوچون مولایشان

علی بن ابیطالب خار درچشم واستخوان درگلوتدبر می کنند تا ولایت الهی مصون ومحفوظ بماند

وهمواره حسین(ع) افکار ش، حسین (ع) عقایدش وحسین اندیشه بلندش راچونان بیرقی به اهتزاز

درآوردندتاوارثان زمین در زیر این پرچم گرد هم آیند.

                                                                                                                                 انشاءالله

 

تولیدی :ز- میراحمدی

 

 

#تجربه ی _سکوت

نوشته شده توسطترنم گل 18ام شهریور, 1397

پنج دقیقه سکوت در جنگل بکر تداعی بهشتی است

که انسان بدان جا تعلق دارد در آرامش زاید الوصف می شود

خدا را دید زمزمه باد را شنید حرکت بالا وپایین نسیم را حس نمود

صدای سکوتی که ذهنت را به سوی خدا می خواند.

تولیدی : ز- میراحمدی

#بنده _لایق

نوشته شده توسطترنم گل 7ام شهریور, 1397

سپاس بیکران برحضرت سبحان که بنده ناچیزخود را لایق دانست تا از گذر روزگار توشه تقوی بگیرد واز آمد وشد

شب وروز بار سفر خود را ببندد که بانگ رحیل کسی را خبرنمی کند مگر خداجویان حقیقی که دل  رابه آستان

حضرتش سپرده وخوب  وبد روزگار را به مرهم محبتش تسکین می دهند وسپاس بر خالق رحمان که از در

شفقت ومهربانی چله موسوی را وسیله بازگشت وراه توبه قرار داد تا نور امید در دل خلق الله بتابد وانسان آخر

الزمان واماندگی خود را از غفران وارستگان ماه رمضان بدین گونه جبران نمایدوباز سپاس بیکران بر مهربان ترین

مهربانان که دهه کرامت را وسیله صعود انسان قرار که از کرامت فاطمه معصومه (س)وحضرت علی بن موسی

الرضا (ع) کوله بندگی خود را وارسی کند تا به فضل این دو نور دیده سایه روشن خلوص خود را درمحک بندگی

بسنجد ودوستی خود به مُهر تایید آقا امام رضا (ع) تایید نماید.وهزاران شکر به درگاه ایزد منان که اول ذی الحجه

را پیوند نبوت وامامت قرارداد تا مردمان از این دو اسوه حسنه الگویی زندگی گیرند واز روزمرگی دنیا به در آمده  و

سبک زندگی اسلامی را لحاظ نموده تا دین محوری از قوه به فعل تبدیل شود وخدا محوری برجان انسان آخر

الزمان نشیند واستعداد های نهفته عقیده محوری شکوفا گردد وکوتاه سخن اینکه سر برآستان عبودیت می

سائیم به خاطر مولای متقیان امیرالمومنین که وجود اهل بیت قطره ای از بحر بی پایان مولای عاشقان وامام

عارفان  است واز برکت وجودش هنوز که هنوز است آسمان وزمین را  مستفیض می باشد. واگر خداوند حقیقت

این دریای عظمت را پنهان نمی کردبیشتر  اهل زمین به بیراه می رفتندپس باید شکر نمود وبرای رسیدن به

همنشینی آنان بسیارکوشید.

 التماس دعا:ز- میراحمدی

#عید_الله_اکبر

نوشته شده توسطترنم گل 7ام شهریور, 1397

بنده بودن وعبادت خداوند را نمودن کاری ساده نیست وانسان زیستن ودر برابر ذات عبودیت سجده کردن کار هر

افتاده نیست بلکه انسان برنامه ای می خواهد به وسعت پیچ وخم زندگیش واعتقاد راسخی می طلبد که در

گذرزمان به سوی صعود وپیشرفت قدمهای موثر زندگیش را به موقع بردارد والاجز خسران مبین توشه ای نخواهد

داشت ودراین میان خداوند رحمان سفره ای پهن کرده است به گسترده وجودو ایامی را قرار داده که انسان به

سرعت نور می تواند طی طریق نماید وبه مقصد حقیقی ومطلوب واقعی دست یابد روزهایی چون دهه کرامت که

در باران ملایم فضل خداوند بارتعالی انسان میتواند با باز نگری در افکار ومنش خود ازامیر فضل وکرم آقا علی بن

موسی الرضا (ع) وخواهرش کریمه اهل بیت درس کرامت وبخشش نمودن را بیاموزد که کریم بودن وازخودگذشت

نمودن موهبت بی شائبه ی الهی است در حق بنده وذات بارتعالی آن را به بهاءمی دهد ونه به بهانه وباز اگر

انسان زیرک باشد میتواند درهمین روزها از بارقه لطف خدا درچله موسوی محور زندگی خود را به حول محور

خدایی بودن و وصال ترسیم نماید واز روز وشب این دوره برای هجرت از خود به سوی خدا بهره گیرد.اینجاست که

دید ومسیر حرکت انسان بتدریج تغییر نموده وگویاروش خودرا به سوی یک کاسه شدن ویکرنگی با منش اهل

بیت میگذارد وروز اول ذی الحجه که سالروز پیوند ؛عرشیان است رادر شادی تنها خلاصه نمی کند بلکه منش

فاطمی را با روش حیدری درهم می امیزد تا نمایان گر شیعه علی (ع) باشد واگر در عید الله اکبرالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی

جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ رابر زبان جاری میسازد برای آن است که به این باورقلبی رسیده است

که درسایه کرامت اهل الله میتواند بر آخرت خود خوش بین بود. پیشاپیش عیدالله اکبر مبارکباد

التماس دعا :ز- میراحمدی

#برگ برنده_ بندگی

نوشته شده توسطترنم گل 9ام مرداد, 1397

«بسمه تعالی »


«بسمه تعالی »

سپاس بیکران برحضرت رحمان که رحم ومهربانی را دستمایه ی انسان آخر الزمان ساخت تا دنیای

خود را بسازد وتوشه آخرت خویش را تجهیز نماید ودراین میان مهر مولای مهربانی را چون بارقه امید

برجانش نشاند شاید نهال دوستیش چون مصباح الهدی رخ نماید ونورش این معبرتاریک دنیا را

روشن نماید ومنش ولی نعمتمان آقا علی بن موسی الرضا (ع) را وسیله قرب الی الله ساخت تا

انسان آرمانی اسوه الهی را برای رهایی خود بکار بندند چرا که مومن بودن ومسلمان زیستن بسی

دشوار است وبا شعار به منصه ظهور   نخواهد رسید بلکه شعور دینی می خواهدوباور قلبی واین

درسایه سار گوش دادن به ده فرمان طلایی حضرتش شکل میگیرد وجامعه را به سوی ظهور آخرین

منجی رهنمون می سازد.نخست آنکه تا میتوانی مردم را شاد کن وغم از چهره خلق الله بشوی که

سرّ شادکامان قیامت همین است ودوم آنکه سکوت را طریق خودسازی خویش قرار ده زیرا سکوت

چون طلای ناب عیار وارزش انسان را بالامی برد حب ودوستی را زیاد میکند وراهنمای هرخیری

است سوم آنکه سوره حمد را بسیار بخوان ومفاهیمش را بکارگیرکه خیر دنیا وآخرت درآن خلاصه

شده است چهارم آنکه به روزی اندک خدا راضی باش که شکر نعمت برکت می آوردوخدا درمقابل

این منش به عمل کم توراضی میشود وبه فضلش آن رامی پذیردپنجم آنکه در صله رحم دوستان

وخویشان پیش قدم باش که گواه خوب بودن برای نزدیکان است .وششم آنکه به کسی که از خدا

نمی ترسد امید مبند چراکه او کرم را نمی شناسد و با تعهد ونجابت ناآشناست هفتم آنکه با

  احسان بسان دم وبازدم همراه باش زیرا خداوند قطره ای از احسان رادر روز باز پسین همچون کوه

احد بزرگ می نماید. هشتم آنکه حق الناس را رعایت کن چرا که بی مبالات درمورد حق مردم  از

دوستی حضرت محمد(ص) وآلش  بهره ای نمی برد .نهم آنکه از بخششی که پایانش خسران است

بپرهیزچرا که اسلام دین اعتدال است وباافراط وتفریط میانه ای ندارد.دهم آنکه در رفتار خود ریز بین

باش تا از تهمت مصون مانی وازاتهام سفیهان درامان باشی واگر این گونه رفتار کنی برگ برنده

بندگی را  به موهبت کلام مولای رئوف دریافت میکنی واین وارستگی از قیدهای دست وپا گیر

دنیاست.

 

التماس دعا :ز-میراحمدی