موضوع: "#آئینه_خدا"

#آیینه_خدا (سرچشمه ای بی انتهاء)

نوشته شده توسطترنم گل 28ام اسفند, 1395

مادرم کرده به زهرا اقتداء

اقتداءبر چشمه ای بی انتهاء

نم نم بارا ن زکوی مقتدا

خلق وخویش چون نسیمی باصفا

 

تولیدی :ز- میراحمدی

 

#بهار دربهار

نوشته شده توسطترنم گل 28ام اسفند, 1395

تازگی وطراوات  ودیعه بی بدیل خداوند سبحان است که درتکرارشب وروز شاهد این نوشدن هستیم  اما قسمت اعظم این سر سبزی وخرمی سهم بهاراست در این موسم است که  دیده خلقت به رنگین کمان هفت رنگ گل وبلبل نوازش میگردد ومثنوی هفتاد بند رویش  سروده می شود واز این سرود است  که گویا خداوند رحمان شورو شعف  را  برجان  هستی تزریق می نماید.پویایی ،نشاط هدیه گرانبهایی  از جانب خداست که  درلحظه ،لحظه وثانیه  ثانیه خلقت  دوستی اش را   گوشزد می کند اوست که در بهار،شمیم خوش را نثارمان میکند  ونگارخانه انواع گل  را درافق نگاه ما می رویاند  از آن جهت که من وتو را به خلیفه اللهی می شناسد پس به شکرانه این لطف بی شائبه وبه سپاس    این  سفره عظیم که برایمان پهن نموده بهتر نیست ساز زندگی   را   بربندگی کوک کنیم وبا تبعیت از رسم وراه آخرین ذخیره اش    علم سرخ مودت را به اهتزاز درآوریم  وبا سجده خالصانه به درگاهش  هفت شهر عشق را عارفانه طی کنیم تا به جاده رهروان حضرت صاحب برسیم وبه پاس این همه خویشتن داری حضرت دوست  فکرو اندیشه   رامهمان دل آفت زدمان کنیم  تا به مدد این باز نگری  جانمان از پس ابرهای  تیره ی غیبت  به وجودش متیمم شود وآنقدر بکوشیم تا قبل از سفر الی الله   برق نگاهش  بهار دربهار را برایمان به ارمغان آورد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   انشاءالله

  تولیدی :ز- میراحمدی

 

 

#آیینه_خدا (سرچشمه خوبی)

نوشته شده توسطترنم گل 28ام اسفند, 1395

مادر ای سرچشمه خوبی سلام

خصلت نیکوی تو صدها پیام

هر پیامش باشد آن پیغام دوست

مهربانی با تو ای جانم نکوست

وقت میلادت سراسر رحمتی

بهر زوجت تو یگانه حکمتی

در زمانی  که تو مادر می شوی

از همه دنیا تو بهتر می شوی

بوسه برپیشانیت یک همّت است

هرکه بوسید آن سپاسش جنت است

 

تولیدی :ز-میراحمدی

#آیینه_خدا( لطف خفی)

نوشته شده توسطترنم گل 26ام اسفند, 1395

یک گلی روئید درباغ نبی(ص)
شاد شد پیغمبر از لطف خفی
زهره زهرا (س) به دنیا شد پدید
خیر بسیاری از او آمد پدید
عطر ریحان وجودش منجلی
حامی تنهای مولایم علی (ع)


تولیدی :ز- میراحمدی

#آیینه_خدا (لطف خدا)

نوشته شده توسطترنم گل 26ام اسفند, 1395

مادران یک قطره از لطف خدا
می کند این لطف ما را او صدا
این صدا یک نفخه ی از جنت است
ذکر خیر از مادران هم برکت است
قطره ی مهرش بسان آبشار
می دهد آرام جان او قرار

 

تولیدی:ز-میراحمدی

#آیینه _خدا (امن ترین مامن)

نوشته شده توسطترنم گل 24ام اسفند, 1395

این دل من آب از این آیینه

گوهر یک دانه ما فاطمه(س)

فاطمه (س) معیار وملاک من است 

دامن او امن ترین مامن است

تولیدی :ز- میراحمدی

#آیینه_خدا(مادر دین)

نوشته شده توسطترنم گل 22ام اسفند, 1395

آیینه درآیینه این مادرم
عطر خوش یاس همان کوثرم
چشمه ی خیرش همه سیراب کرد
مادر دین برهمه امدادکرد
مادرگیتی وهمه دُرّناب
موج نگاهش به دل ما بتاب

 

تولیدی:ز- میراحمدی

#آیینه_خدا (یک کیمیا)

نوشته شده توسطترنم گل 18ام اسفند, 1395

زندگی آهنگ مهر وعاطفه
با تو میگویم جوان از فاطمه (س)
فضل او چون آبشاران در زمان
می چشند این کرم را او روان
گر نگاه فاطمی خواهی جوان
بازگرد براصل خودبی امتحان
اصل تو از ذات پاک مصطفی است
ذات تو چون مادرت یک کیمیا ست

تولیدی:ز- میراحمدی

#آیینه_خدا (مادر _مادر)

نوشته شده توسطترنم گل 17ام اسفند, 1395

با آنکه باطروات بود وشاداب اما افق نگاه مادرش بود

با هرصدای مادر ازجا بلند می شد به حرف دلش گوش می داد

وقتی مادر بی جهت گریه وبی تابی میکرد او را نازونوازش مینمود

وتانی را مهمان جان مادرخسته وبیمار می نمود انگاردرنوجوانی مادر ،مادر شده بود

 

تولیدی:ز- میراحمدی

#آیینه_خدا --درس نجابت

نوشته شده توسطترنم گل 16ام اسفند, 1395

دست تو لوحه صفا براین دلم
هدیه ی مهری برایم مادرم
چادرت درس نجابت داده است
اسوه را درخاطرم آورده است
اسوه ام درهر زمانی آئینه
آن رُخ رعنای عالم فاطمه (س)
این شمیمت بوی رضوان می دهد
بوی یاس دریک گلستان می دهد

 

تولیدی:ز- میراحمدی

#آیینه_خدا --زهرای نبی (ص)

نوشته شده توسطترنم گل 15ام اسفند, 1395


بانوی زمین وآسمان مادرما
زهرای نبی (ص) یگانه آن گوهر ما
ما چشم به یک نگاه لطفش داریم
تا چشم رُخش آئینه گون برسرما

تولیدی :ز-میراحمدی

#آیینه_خدا

نوشته شده توسطترنم گل 15ام اسفند, 1395

روز مادر، روز مهر عاطفه

از گلستان محبت فاطمه(س)

فاطمه(س) باران مهر ایزد است

او گل خوشبوی باغ سرمد است

گوهر مهر ش برای شیعیان

انعکاس آینه درهر زمان

 

تولیدی :ز-میراحمدی