موضوع: "تسنیم وصال"

ازکدام نسل؟

نوشته شده توسطترنم گل 26ام بهمن, 1395

مداحی آقای مطیعی

 

این مداحی زبان همه کسانی درعشق رسیدن به شهادت می سوزند ومی سازند

***************

درعمق نگاهش حکایت حیاء وخجالت موج میزد ازماندنش شرمنده بود

از اینکه رفقا رفته بودند ناراحت بود واین برای روزمرگی زمانه قابل فهم نبود.

برای عصرتجددقابل درک نبود برای جمع کنندگان سمت وسند که

من چنین وچنان نمودم قابل پذیرش نبود .

وبرای فرزندش هزاران علامت سئوال که پدرم ازکدام نسل است ؟

 

تولیدی:ز- میراحمدی

سبکبال

نوشته شده توسطترنم گل 24ام آبان, 1395

تقدیم به خبرنگار شهید که امروز  به وطن می آید

خوشا آنان که درپیکار رفتند

 برای حق چونان عمار رفتند

 خوشا آنان برای دخت مولا

 سبکبال از همه اغیار رفتند  

 

تولیدی :ز- میراحمدی

14صفر1438

#گام نخست31

نوشته شده توسطترنم گل 28ام تیر, 1395

مربوط به ورودشهدا ی دفاع مقدس

بازهم بوی شقایق آمد

عِطر صدها گل عاشق آمد

بازهم نسترن ونیلوفر

گل نمود ه به چمن چون اختر

بازهم روی گلی پرپرشد

اشک درچشم ورُخی گوهرشد

باز آن کوچه گمگشته شهرغربت

قاصد، قاصدک محشرشد

 

از:ز-میراحمدی

#گام نخست 25

نوشته شده توسطترنم گل 30ام خرداد, 1395

این تلنگر به دلم سنگین است

حس بی غیرتی اهل الم رنگین است

 شایداین یاد نماند حس بیداری تو

 حس ایثارتو درنزد خدا چندین است

 این همه خواب وخیانت بخدا سنگین است

تقدیم به تو ای شهید نوامیس(شهید علی خلیلی)  روحت قریت رحمت حضرت دوست

 از:ز- میراحمدی

#گام نخست 20

نوشته شده توسطترنم گل 23ام خرداد, 1395

# تقدیم به شهید عباس دانشگر

چون که آن گلچین براتش داده است

 گویا خود را نشانش داده است

 این تبسم بوی رحمت می دهد

عِطر تسنیم شهادت می دهد

 از:ز- میراحمدی

#تسنیم وصال 1

نوشته شده توسطترنم گل 8ام خرداد, 1395

کودک شهید حرم ذورقی را دیدم آقامحسن را می گویم

 که درعین کوچکی مردانه ایستاده تامادرش آسوده باشد

 برادرش احساس تنهایی  نکند ،همراهان و خویشان نگرانش

نباشند چون درتنهائیش به این رسیده بودکه خدا هست.

 

از:ز-میراحمدی