« #دلنوشته حجاب3#حجاب1 »

#حجاب 2

نوشته شده توسطترنم گل 22ام تیر, 1395

حجاب انواع مختلف دارد

حجاب درپوشش وفرق نمی کند زن باشی یا مرد

حجاب درنگاه  که با مداومت بر سوره نور میتوان برآن اِشراف داشت

حجاب درکلام وگفتار که طمع درآن رسوخ نکند .

حجاب درقلم ونوشتار که حد خود بداند وبه خط قرمز نرسد.

از:ز-میراحمدی


فرم در حال بارگذاری ...