« #دلنوشته برای نوگل موسی بن جعفر (وصف دلتنگی)#گام نخست33(شکر بسیار) »

#دلنوشته برای (نوگل موسی بن جعفر(ع) )

نوشته شده توسطترنم گل 2ام مرداد, 1395

هان ای دوست شاید درمحافل ومجالس  روزنامه ورسانه جمعی شنیده ایم که دهه کرامت آغاز شده وحرم این گل خوشبوی موسی بن جعفر (ع) را نشانمان می دهند وما نیز به حکم ادب دست به سینه سلامی می دهیم  ومی گذریم

درحالیکه این وجودِ با کرامت نیاز به تانی دارد چرا که خداوند دست درخلقت  نوگل موسی بن جعفر(ع) برده وگِل وجودش را با کرامت خود عجین ساخته  واز علم الهیش در روح پاک او دمیده

او را معصومه نامیدند چرا که خداوند اورا پاک طینت ونیک روش ساخت به گونه ای که این یاس نوشکفته دراوان کودکی احکام شرعی  می دانست ودراوایل جوانی کرسی درسش محل آمد وشد بانوان بود وکار من توواین است دراحوالات این بانوی فرهیخته تامل کنیم ودرمنش الهیش تدبرنمائیم تا در زیر باران کرامتش چترها را ببندیم تا نم نم الطافش ما را مستفیض کند.

                                                                                                             با امید آن روز

 

از:ز-میراحمدی


فرم در حال بارگذاری ...