موضوع: "شعر"

#باران_یقین

نوشته شده توسطترنم گل 10ام اردیبهشت, 1397

ماه پیغمبر بود یک دُرّ ناب

هرکس این نکته خواند اهل ثواب

ماه شعبان یک طراوت از بهشت

هرکسی سنجید شد میر بهشت

ماه شعبان ماه اوج انتظار

اشک بر چشمان ندبه بیقرار

ماه شعبان نکته ها دارد ببین

یک دعا کن بهر باران از یقین

تولیدی :ز-میراحمدی

 

#تکه_سهم

نوشته شده توسطترنم گل 20ام اسفند, 1396

​ دوباره می شود خدا 

تویک نگاه به ما کنی

  واز کرامت ترت

تکه ای سهم ماکنی

تولیدی :ز-میراحمدی

#گوهری _کمیاب

نوشته شده توسطترنم گل 19ام اسفند, 1396

هرکس جوید راه شادی ونجات

فاطمه (س) باشد براو تنها برات

فاطمه (س) نور خداوند جلیل

یاد وذکرش می کند دنیا جمیل

فاطمه (س) آن لوء لوء لعل نهان

می برد جان را به سوی لامکان

فاطمه(س) ناب است درهفت آسمان

گوهری کمیاب آن دُرّ نهان

تولیدی : ز- میراحمدی

#عطر_یاس

نوشته شده توسطترنم گل 17ام اسفند, 1396

باز هم این دل هوای گشته است

عاشق صبح خدایی گشته است

بازهم عطر گلی پیچیده است

این دلم با مهراو لرزیده است

باز هم این کوچه عطر یاس داشت

شاپرک از عشق او احساس داشت

بازهم بلبل غزلها خوانده است

بهر این لطف ازل گویا که او جامانده است 

 

تولیدی :ترنم گل

 

#نقش _دعا

نوشته شده توسطترنم گل 28ام بهمن, 1396

یا هو
باز هم جمعه دیگر که جهان سریز است
هاتفی بانگ براورد که این غم بخدا لبریز است
کاسه صبر زمین را تو اگر بشکافی
بر درعرش خدا نقش دعا سریز است

تولیدی :ز- میراحمدی

#همت _بانو

نوشته شده توسطترنم گل 28ام بهمن, 1396

دست دل خالی زعطر یاس شد
حزنی از غم با دلم دمساز شد
عرش از کوچ قناری دست بر زانو گرفت
دخت کوچک همت بانو گرفت

تولیدی : ز- میراحمدی

#دل_اماده

نوشته شده توسطترنم گل 28ام بهمن, 1396

بازهم موسم اشک است دلا برخیزیم
زبرای علی ان عالی اعلی بخدا بخیزیم
باز هم چادرخاکی چو دلیل ساده
روضه خواند به دل اماده
باز هم کوچه به یاد زهرا
بانگ زد غربت مولابه صلا
التماس دعا
تولیدی: ز- میراحمدی

#باید _گذر کرد

نوشته شده توسطترنم گل 19ام بهمن, 1396

دلا از خویشتن باید سفر کرد

به راه بندگی باید خطر کرد

تمام جان زاوصاف منیّت

اگر عبد رهی باید نظر کرد

خلاصه من بگویم با تو ای دل

که دل رامظهر لطف ونظر کرد

تولیدی : میراحمدی

 

#یاس_نگار

نوشته شده توسطترنم گل 10ام بهمن, 1396

یاهو

یاس را ازبوته اش کندآن لین


عطر یاس ازکوچه رفته مه جبین


خاطر ات ان در ودیوار تداعی گشته است


ان گل سرخ علی از خانه راهی گشته


صد هزاران بارهم اگر روضه بخواندروزگار


چشم دنیا تر شود با رفتن یاس نگار


التماس دعا
تولیدی :ز- میراحمدی

#گوشه _چشم

نوشته شده توسطترنم گل 7ام بهمن, 1396

یاهو
گشای گوشه چشمی جانِ جانان
ببارد رحمت خاصت به امکان

گشایی سفره ای ازخوان عرشت
تمام این وجود هم لطف فرشت
اگر من ان نگاهت را ببینم
زشوق وصل تو من خوشه چینم


تولیدی :ز- میراحمدی

#حجم_ بسیار

نوشته شده توسطترنم گل 2ام بهمن, 1396

دلم تنگ ،دلم تنگ ودلم تنگ

همه جانم شده یک موج آهنگ

فسرده شده وجود از حجم بسیار

نمیدانم …

 

تولیدی :ز- میراحمدی

#شب_خوبان

نوشته شده توسطترنم گل 27ام آذر, 1396

یا هو

شب خوبان همه راز ونیاز است

همه حرکاتشان گویا نماز است

گهی خوابیده گاهی هم نشسته

گهی درسجده با چشمان بسته

گره وا می کننداز کار مردم

خوشند وسرخوش زافکار مردم

نمی دانم زجنس نور هستند

ویا از دشمنی ها دور هستند

تولیدی : ز- میراحمدی

#باران_ رحمت

نوشته شده توسطترنم گل 26ام آذر, 1396

یاهو

ای جان جانان نظر برمن کنی کی تواثر

این دل که شیدا کرده ای عاشق به دنیا کرده ای ؟

باران رحمت بی ریاست حسن ختام من کجاست ؟

من گیج ومات  این غزل ماندم به یک حسن نظر

دیدم که بینا کرده ای بهر همین جا کرده ای ؟

یارب نگاهت رانگیر تاکه شود آن دست گیر

این مهر رامهلت بده برجان ِتن حجت بده

این مهر از جنس بهار جانم شده چون آبشار

این گل بسان نسترن رویید درباغ چمن

این مشک از جنس ختن پیچیده دردشت ودمن

بر این تن خسته ببار لطفت بود حسن قرار

این جان شکوفا کن نگار ای مصدر صبر وقرار

 

تولیدی : ز- میراحمدی

 

#دنیا ی -بی اصل

نوشته شده توسطترنم گل 14ام آبان, 1396

بازدنیا ازپی خویش امده 

بهر خودبی اصل وبی کیش امده

حال دل زخمی دردی کهنه شد

مرهم این دردهم درمان نشد

این هوای دل چرا سنگین شده

چون که ناپخته است او غمگین شده

باز دنیا بردلم سنگی زده

جو دنیا بر دلم رنگی زد

هضم این قصه دلم ناسور کرد

هیبتی ازترس جان را گورکرد

من دراین حدس وگمان حرمانیم

درمیان موج غم بارانیم 

ای خدا رحمی نما برحال ما

اشک پنهانم نگردد مقتدا

راه حق را راست کن بریک نظر

تا شوم من بنده صاحب بصر

من کلید حق بخواهم ازتو دوست

تو شوم من لایق درگاه دوست

التماس دعا

تولیدی:ز- میراحمدی

 

#عازم_ قم

نوشته شده توسطترنم گل 14ام آبان, 1396

 عازم قم گشته ام یا ربّنا

تا نشینم پهلوی لطفت خدا

لطف تو جان برسر شوق اورد

یک شمیم خوش مرا ذوق اورد

این شمیم خوش زبانوی کرم 

می برد غمهای من تا عدم

این همان عطر محبت ازخداست

ضامن ان دست مهری باصفاست

این یدالله خدا احیا نمود

این سفر صاحبش امضا نمود

تولیدی ز-میراحمدی

#صیقل-جان

نوشته شده توسطترنم گل 14ام آبان, 1396

ای خدا ای روشنی بخش جهان 

لطف ومهرت جان برد سوی نهان

جان وتن خسته زاین واماندگی 

کی چشانی قطره ای از زندگی

این ارادت را تو یک صیقل بده

بر وجود خام من هیبت بده 

تولیدی :ز-میراحمدی

#روح -کتاب

نوشته شده توسطترنم گل 14ام آبان, 1396

یاهو

گفته بود یک هاتفی درانجمن 

روح دارد این کتاب ای خوش سخن

روح یعنی سالک دنیا ببین

ظرف جان راپرکن ازاب یقین

تو بساز ازاین یقین یک زندگی

زندگی توام شود با بندگی

چون حروف این کتاب وابسته باش 

برخدا وسر او دل بسته باش

قفل دل را وا کن ازما ومنی 

تا شوی تو لایق عشق جلی

عشق یعنی فانی ل الله شدند 

برهمه مهر ازل معنا شدند

این همه لقظ است ومعنا درصفاست

خوش بحال ان کسی که مبتلاست

 

تولیدی ز-میراحمدی

#در پی _سحر

نوشته شده توسطترنم گل 2ام آبان, 1396

یا هو

درتمنای توام یارب نظر

در تولا درپی صبح سحر

این دل شوریده را آرام کن

از درلطفت تو یک الهام کن

لطف تو این جان و تن احیاءکند

آن نگاه نافذت ذوق درون را واکند

جان من را همچو یک دریا کند

جان که نه روح مرا بینا کند

آه وافسوسم به ساحل جا شود

معنی انسان شدن پیدا شود

 

تولیدی : ز- میراحمدی

#یا هو

نوشته شده توسطترنم گل 25ام مهر, 1396

ای جان تواز یاهو بگو

دائم زسِرّ او بگو

مهرش بود همچون گهر

تابان شود وقت سحر

مهمان کند کامت عسل

شهدش بود حلوای تر

 

تولیدی :ز- میراحمدی

#دل خاکی _افلاک

نوشته شده توسطترنم گل 24ام مهر, 1396

یاهو

مددکن این دل خاکی شود راهی به افلاکی

بگو ای هاتف جانان امیدی هست برپاکی

من از دولت رجوع کردم زخود یک جستجو کردم

دعای خیر افلاکی مرا خوانده به این پاکی

 

تولیدی :ز-میراحمدی

 

#اکسیر_صبر

نوشته شده توسطترنم گل 11ام مهر, 1396

بسوز ای چشم از غمهای زینب(س)

زتنهایی این  شب های زینب (س)

زآن محمل که خود اوج عذاب است

وصبر زینبی اکسیر کار است

تولیدی:ز- میراحمدی

#زینب_ داغدار

نوشته شده توسطترنم گل 10ام مهر, 1396

​ بسوز ای دل که زینب داغداراست

تمام جان او ان لاله زاراست

در دشت بلا خونها روان است

دل زینب همان اتشفشان است

التماس دعا

تولیدی :ز- میراحمدی

#خون خدا

نوشته شده توسطترنم گل 9ام مهر, 1396

شام غریبان است ای دل مویه کردی

از رفتن خون خدا واگویه کردی

ای دل بسوز خون خدا رفت 

دریا مروت او بسوی کبریا رفت

 دنیا بسوزدشاخه طوبی شکسته

دل نه که گویا کشتی دنیا شکسته

التماس دعا

تولیدی :ز- میراحمدی

#اشک_ پنهان

نوشته شده توسطترنم گل 9ام مهر, 1396

گفت زینب بانوی ازاده

چه بگویم که سخن خشک شد ازاین غمها

اشک پنهان قلم باز نویسد غم ما

بنویس ای قلم خشکیده

بنویس ای قلم تک دیده

بنویس از گوهر باغ نبی

ازحسین فاطمه دُرّعلی

سهم من شد حسرت روی ولی

من نگه دارم گل باغ ولی

یا عبدالله دستم بگیر

تولیدی: ز- میراحمدی

#مهلت_ اشک

نوشته شده توسطترنم گل 9ام مهر, 1396

 اشک مهلت بده تا بنویسم

 زغم عمّه خود لبریزم

از غم یاس کبودی دیگر

آن سه ساله گوهر ونیلوفر

اشک پنهان رقیه درخواب

بلبلی هم سخن آن مهتاب

اشک مهلت بده چون سریزم

طاقتم تاب شده لبریزم

زعطش های همان غنچه سرخ

بوسه زدبر گلویش نیزه سرخ

اشک مهلت بده تا بنویسم

غم من سخت تراز طوفان است

غربتش اه گلوگیر چو یک حرمان است

این قلم شکسته از اوج الم

چه نبویسد زغروب رخ رعنای حرم

چه نیویسد که حرم طوفانی است

کودکی در پی مولا رخ اوبارانی است

التماس دعا ویژه  همه شما

تولیدی:ز-میراحمدی

#باور _عاشقانه

نوشته شده توسطترنم گل 5ام مهر, 1396

پیکری بی سر زجنس بندگی

آمده روشن کند این زندگی

گرچه او سرداده بر این باورش

یک جماعت عاشق این باورش

 

تولیدی : ز- میراحمدی

#تداعی _عشق

نوشته شده توسطترنم گل 5ام مهر, 1396


پیکر بی سر تداعی می کند
اشک زینب را گواهی می کند
بوسه مهتاب هم اوج نگاه
روشنی راه هم بردوشها


التماس دعا

تولیدی :ز-میراحمدی

#عشق _فقط حسین

نوشته شده توسطترنم گل 3ام مهر, 1396


باز هم نیلوفری را خواب دید
یک گوهر درتشت خون افلاک دید
آب هم نوحه بخواند برتراب
شرم خود چون بریزد آب آب
اشک هم تا ب و تبش افزون شده
از غم سالار دین مجنون شده
این روایت بوی ماتم می دهد
فصل غوغای محرم می دهد


تولیدی :ز- میراحمدی

# عشق _فقط حسین (ع)

نوشته شده توسطترنم گل 3ام مهر, 1396

من فدای رسم وراهت ای حسین فاطمه(س)
عاشق ومجنون راهت ای عزیز فاطمه
از تنشهای جهانی آگه هست

هرکسی روزی خور این درگه  است
هرکسی از لطف تو دنیا فروخت
تاجر مهرت شدگویا همه دنیا فروخت

 

تولیدی : ز- میراحمدی

#عشق_فقط حسین

نوشته شده توسطترنم گل 2ام مهر, 1396


یک سبد یاس کبود آورده دل
اشک های از صعود آورده دل
ای دل غم دیده درطف مویه کن
ازحسین فاطمه (س) واگویه کن
ازحسین(ع) آن گوهر سرخ ولا
عشق او آتش زند جانهای ما
آه هم کم آورد از این غمش
یک حرارات گشته دنیا ماتمش
ای خدا چون شاخه طوبی شکست
جمله دنیا از غم عظمی نشست

تولیدی : ز- میراحمدی

1506237638yaspic.ir-motehareke-moharam-21.gif

# عشق _فقط حسین (ع)

نوشته شده توسطترنم گل 1ام مهر, 1396


عشق یعنی یکه وتنها شدن
همسفر با زینب کبری (س)شدن
عشق یعنی شو مهیا جهاد
تو برس بر داد دین ای پاکزاد
عشق یعنی معنی فیض خدا
پیرو دین شو چو سبط مصطفی (ص)

تولیدی : ز- میراحمدی

#حس _نبود

نوشته شده توسطترنم گل 25ام شهریور, 1396

جمعه با یک آلمه سرخوردیگیها میرود

یکه  وتنها سماتی غرق غمها میرود

شیشه تنگ نفس با بغضی از  جنس غرور

می نشیندبردلم او باز تنهامی رود

باز هم تکرار  دوباره حاکم جان میشود

باز هم حس نبودش قسمت ما می شود

 

تولیدی : ز- میراحمدی

# تگ_گوهر

نوشته شده توسطترنم گل 20ام شهریور, 1396

یک سبد از نسترن مهمان دوست

بنچه ای از یاسمن هم باشکوه است

عِطرگل گرچه ز بُستان ولاست

هر کسی عاشق شده او مبتلاست

عشق هم لطفی زالطاف خداست

مصدر  آن چشمه پاک صفاست

گر تو سوکانش بگیر ی در سحر

روشنی بخشت شود آن تگ گوهر

محور ومیزان اگر تدبیر شد

این بشر هم لایق تقدیر شد

 

تولیدی : ز- میراحمدی

 

#کوچه_رو بخدا

نوشته شده توسطترنم گل 20ام شهریور, 1396

بازهم باب حوائج باز است

غنچه ای وا شده یک ناز است

ذوق با اشک تری دمساز است

آمده حلم وصبوری تو بیا دروا کن

گوشه چشم خدارا بهر خود پیدا کن

کوچه رو به خدا نورانی است

زسر شوق  دلم بارانی است

ولادت حضرت موسی بن جعفر(ع) بر دوستداران اهل بیت مبارک

تولیدی : ز- میراحمدی

 

#عشق_لطف

نوشته شده توسطترنم گل 16ام شهریور, 1396

 عشق یعنی لطف رحمان ورحیم
هر دمی گویم زلطفت یا کریم
فیض تو داده به ما مولای خوب ونازنین
مصدرفضل خدا یعنی امیرالمومنین(ع)


التماس دعا
در استانه حلول غدیر خم
تولیدی :ز- میراحمدی

# علی(ع)_معنای عشق

نوشته شده توسطترنم گل 16ام شهریور, 1396

یک علی(ع) گویا بیا میدان عشق

تا شوی تو لایق معنای عشق

مهر او دراین دل خانه خراب

یا علی(ع) گوید کند جان راکباب

این خصال اوهمانندگوهر

گر بیندیشی بسازد یکدیگر

فضل اودر سجده هم غوغا کند

گر من مسکین اگر پیدا کند

لایق لطفم کن ای دائم خدا

تا شوم من خالص این هل اتی

التماس دعا

پنج شنبه 16 شهریور 96

تولیدی :ز- میراحمدی

# نگاه _عشق

نوشته شده توسطترنم گل 16ام شهریور, 1396


عشق یعنی حب مولایم علی(ع)
کی شوم من لایق خوان ولی
عشق یعنی چون علی (ع) سالک شدن
از ازل تا آن ابد مالک شدن
عشق یعنی لطف ومهری بی گمان
چون علی دریا مهر برکودکان
عشق یعنی چشمه لطف خدا
شمه اش باشد نگاه لافتی

التماس دعا
امید که نگاه حضرت علی بن ابیطالب(ع)نیز همه ما شامل شود
در آستانه غدیر96
تولیدی :ز- میراحمدی

#صدف نو_منجلی

نوشته شده توسطترنم گل 15ام شهریور, 1396

شب میلاد گل باغ ولی است

دُرّی از یک صدف نو منجلی است

دست افشان همه عرش وفلک می خوانند

پای کوبان چه ملایکه بهر دیدار رُخش می آیند

آقاجون تولدت مبارک

التماس دعا

تولیدی :ز- میراحمدی

#مشکل_کجاست؟

نوشته شده توسطترنم گل 8ام شهریور, 1396

منتقم باشد به خون مادرش      

                حق مددباشد چو یارویاورش

دائما حلاّل کا رمردم است       

              این همه لطفش چرا دائم گم است

انعکاس مهراو همچون شهاب         

      از پس پرده کند دل را کباب

هان بگو انسان بگو مشکل کجاست؟  

               همچو گوهر او دوای درد ماست

ادامه دارد

 

تولیدی : ز- میراحمدی

# جمعه شب _ روضه

نوشته شده توسطترنم گل 8ام شهریور, 1396

اوکه گویای سخنهای ولی است    

           دردیانت قدرتش همچون علی (ع) است

این یگانه گوهر سبط علی (ع) ست 

          مهرمردم سوی او بس منجلی ست

این دُرّ یگدانه باغ حسین(ع)     

                  جمعه شب روضه بخواند از حسین(ع)

 

ادامه دارد

 

تولیدی:ز- میراحمدی

#نگاه نافذ_دعا

نوشته شده توسطترنم گل 8ام شهریور, 1396

گاه درکعبه به اخلاص ونماز      

                      دربقیع خیمه زند اشک نیاز

وقت دیگر سجده اش بهر نیاز              

           این نیازش حاجت اهل نماز

این نگاه نافذش چون کیمیا ست       

            همچومادر فکر مردم دردعاست

 

ادامه دارد

تولیدی : ز- میراحمدی

#مشهد_قم

نوشته شده توسطترنم گل 8ام شهریور, 1396

یک سلام تازه برآن مه جبین    

                     آن فروزان تک گل باغ یقین

آن که مستور است ازچشم ونگاه          

            می شناسد اهل دین را درخفا

اوکه پیوسته میان مردم است       

                گاه درمشهد ،گاهی درقم است

ادامه دارد

 

تولیدی: ز- میراحمدی

#انگور-دُرّوگوهر

نوشته شده توسطترنم گل 31ام مرداد, 1396

این دلم سوخته ترمی آید

نم نم اشک سحر می آید

غم آقا، ندبه صاحب دنیا به نظر می آید

دست از این دل دیوانه شما بردارید

ناله از پشت دری بسته نظر می آید

بازانگور به قربانی یک دُرّ وگوهر می آید

التماس دعا

شهادت آقا امام جواد بریگانه خاندان عصمت وطهارت تسلیت عرض می نمایم

تولیدی : ز- میراحمدی

#میثم _صلابت

نوشته شده توسطترنم گل 23ام مرداد, 1396

 

این دلم سوخت ز پرواز شهید

خون ناحق شده ای ریخت درآن شهرغریب

آن که پرپر شده در دود ولهیب

سربریده همچو مولای شهید

همچو میثم به صلابت شد رشید

فخر شیعه بخدا وقت قریب

این ترنم به خدا سوخته تا صبح امید

صاحب ما کی بیاید به نوید ؟

تولیدی : ز- میراحمدی

#رضای _نابه

نوشته شده توسطترنم گل 9ام مرداد, 1396

باز دلم گرفته از زمانه

آقا نگام بکن به این بهانه

توکه آقاکرامتت زیاده

پاک می کنی اشک چشمی رو ساده

نگاه بکن این دل من کبابه

دنبال یک روزنه ی ثوابه

حاصل آن قرب رضای نابه

رضایتی که از کرم منجلی است

صاحب آن بحق که مولا علی (ع) است

 

تولیدی :ز-میراحمدی

#دُرّ_طه

نوشته شده توسطترنم گل 1ام مرداد, 1396

گل افشان شد،گل افشان شد

جهان با او چه خندان شد

خدا خندید بر این گل

شکوفا شد چو یک سُنبل

شکوفا شد به راه دین

شده استاد این آئین

گل تکدانه موسی(ع)

همانا اسوه اش زهرا (ع)

چو الگویش شده مادر

سفیر دین شد این گوهر

چه خوش عطر است گلخانه

به  این معصومه ی (ع)  خانه

 

بانو کرامت  تولدت مبارک

 

تولیدی :ز-میراحمدی

 

#مهربانی_صفا

نوشته شده توسطترنم گل 26ام تیر, 1396

مهربانی مشق شب های صفاست
هرکسی زاین حلقه شد بی ادعاست
سجده اهل یقین چون ناب شد
این حقیر خفته را امدادشد
ای خدا این لطف راکن مستمر
از همه استاد وهم اهل نظر
تا شوم من نخبه چون اهل گذر
طی کنم درب حقایق یک نظر

التماس دعا
تولیدی :ز- میراحمدی

#شکر_نعمت

نوشته شده توسطترنم گل 25ام تیر, 1396

با این لطف فقط می توانم بگم خدایا شکرت

شکر بسیار خداوند رحیم
که کرم کرد به من خوان کریم
دست لطفش درحکمت وا کرد
درعلمش به حقیقت واکرد

تولیدی : ز- میراحمدی

#یقین

نوشته شده توسطترنم گل 24ام تیر, 1396

شب جمعه ی ِصفا هاتفی کرده دعا

گره ازکارگشود هرکه بوده درسجود

درباغ این بهشت باز شد به یک نوشت

رمز کار اهل دین رشد کرده با یقین

هرکه درکوفت عیان شده او رسم زمان

درلطف حق خداست ثمرش یقین ماست

 

تولیدی : ز- میراحمدی

#گل_عاطفه

نوشته شده توسطترنم گل 24ام تیر, 1396

سلامی به رنگ خوش ارغوان

چو ای دوست آبشاری روان

گل عاطفه با تو امکان گرفت

زفکرت جهان راه ایمان گرفت

 

تولیدی : ز- میراحمدی

 

#فدایی_محمد(ص)

نوشته شده توسطترنم گل 14ام تیر, 1396

روز قلم است وفکر نو چون اسپند

با ذوق وقریحه داده جان را پیوند

این جمله همه زلطف سرمد باشد

این بنده فدایی محمد(ص)  باشد

باشد که خدا باز نجاتتش بدهد

از فیض قلم نسخه براتش بدهد

 

انشاءالله

التماس دعا

 

تولیدی :ز- میراحمدی

 

#دل _پردرد

نوشته شده توسطترنم گل 13ام تیر, 1396

با ارادت بسیار تقدیم به عباس بن علی(ع) قمر بنی هاشم

نطق دل مانده برآن یکدانه

غزلی خوانده چنان جانانه

غزلی زشمع یک پروانه

قلمم سوخت وشد دیوانه

مادرم گفت زیک ماه وقمر

آب بر آب زده آن گل تر

معنی مثنوی ایمان است

کار و بارش همه او احسان است

آن یقین لطف همان پیمان است

دل دریایی او باران است

آن یقین اشک قلم را واکرد

دل پردرد قلم افشاء کرد

التماس دعا

 

تولیدی :ز- میراحمدی

 

 

#پر_احساس

نوشته شده توسطترنم گل 12ام تیر, 1396

بازمشتاق توام ای عباس (ع)

هیبتت فخرمن است پر احساس

دست دل را گره کردم به ضریح شاید

درکنارت خانه گیرم بخدا ای عباس(ع)

 

تولیدی:ز- میراحمدی

#گل_ناب

نوشته شده توسطترنم گل 11ام تیر, 1396

دل وجانم به فدایت عباس(ع)
چشم من سوخت زموج احساس
گره افتاده به کارم دریاب
بازکن این گره را ای گل ناب

التماس دعا
تولیدی : ز- میراحمدی

#رخ_گل

نوشته شده توسطترنم گل 28ام خرداد, 1396

اشک به چشم ترجان سوخته

یک عطشی بر دوجهان دوخته

ندبه او آه زدل وجان  ربود

جمله جهان مانده ز غم درسجود

شیعه از این حزن به ماتم نشست

فصل یتیمی رخ گل  راشکست

 

تولیدی :ز-میراحمدی

#روزوشب

نوشته شده توسطترنم گل 22ام خرداد, 1396

روزوشبم جمله همه نورمهر
سفره اطعام جهان درسپهر
هرقدم از این درلطفتت ثواب
خواب وخورم با نگاهت لطف ناب
کوبه این درکه بکوبد هنوز
آنکه ندیده نگاهت را هنوز
باز بیا این درلطفت گشا
ریشه جان را توبیا رهنما

التماس دعا

 

تولیدی :ز- میراحمدی

# حال شهر

نوشته شده توسطترنم گل 27ام اردیبهشت, 1396

حال شهرم خوب است
شور وشوقی پیدا است
همه درجوش وخروش
گوش عالم شده هوش

به امید ایرانی سربلند باحضور حداکثری توای هموطن

تولیدی : ز- میراحمدی

نرگس شهلا

نوشته شده توسطترنم گل 21ام اردیبهشت, 1396

امشب به تمنای تو من اشک بریزم
این چشم براه نرگس شهلای عزیزم
چشم سر ودستم همه فرش است به راهت
این جمله تلاشم بخرد ناز نگاهت

 

تولیدی : ز- میراحمدی

مهر نهانی

نوشته شده توسطترنم گل 19ام اردیبهشت, 1396


مدرس دردلم چون آبشار است
نگاه ماه او اوج بهار است
همیشه درپی مهر نهانی
گل افشان است بااو زندگانی

تولیدی: ز- میراحمدی

گل کمیاب

نوشته شده توسطترنم گل 18ام اردیبهشت, 1396

شبه نبیی دُرّ حسین بن علی (ع)
خلق وروشت زنده کند یادنبی (ص)
دراصل و روش همچو گلی کمیابی
درفصل یقین همچو علی نایابی

 

تولیدی :ز- میراحمدی

رعنا گل

نوشته شده توسطترنم گل 18ام اردیبهشت, 1396

رویاند خدا زباغ هستی یک گل
رعنا گل باغ حیدری یک سنبل
سروی است هچو عمویش عباس
ناب است یقین ما براین احساس

 

تولیدی: ز- میراحمدی

دُرّریحان

نوشته شده توسطترنم گل 18ام اردیبهشت, 1396

روئید گلی زچشمه جوشان
پاک است ومطهر این دُرِّ ریحان
او نتیجه پاک نبی است
درباب یقین همچو علی است

تولیدی :ز- میراحمدی

#یک ذره توکل

نوشته شده توسطترنم گل 14ام اردیبهشت, 1396


 

صبر تلخ است دلا می دانم

واژه اش بغض ترک خوردن دل

لفظ آن آه پر از ماتم دل

عاطفه مانده چه مبهوت وخجل

مهر هم سر به گریبان مشکل

چه کنم هدیه ندارم برتو جان ای دل

غیریک ذره توکل به خدایم  ای دل

 

تولیدی :ز- میراحمدی

#گفته استادم

نوشته شده توسطترنم گل 12ام اردیبهشت, 1396

گفته استادم گره را باز کن

جان خود با حل مشکل سازکن

هفت سنگ زندگی را تو ببین

از دل سختی گل رنگین بچین

با محبت آبشاری شو روان

موج طوفان ردکنی دُرّگران

باز گفت استاد آن ِ مه جبین

ریشه رامحکم نمودی در یقین

درسهای زندگی یک توشه شد

بهر شاگردان همه اندیشه شد

 

تولیدی :ز- میراحمدی

 

#یهویی

نوشته شده توسطترنم گل 12ام اردیبهشت, 1396

شعر درمورد خدا تقدیم به زینت عبادت کنندگان امام سجاد (ع)
این سلام از عمق جان برناز من
بر همان زینت گر دشت ودمن
برهمان مولای خوب ونازنین
خلق کرده آسمانی در زمین
روز ،سال و ماه را بنیان نهاد
از دل ابر زمین باران فتاد
ازنهان عرش هم راهی گشود
هرکس بنده شود در این سجود
درهمه ایات او باشد کتاب
هرکسی خواند این کتاب شد آفتاب
نکته های خلقتش باشد چه ناب
می کند جان حقیقت ناب ِناب

تولیدی:ز- میراحمدی

 

 

ماه وشقایق

نوشته شده توسطترنم گل 11ام اردیبهشت, 1396

سلام من برآن ماه وشقایق
برآن پروانه وار ویار عاشق
برآن احساس عقلانی وماهش
برآن عباس (ع) وناز یک نگاهش

 

تولیدی:ز- میراحمدی

ترنم فرشته

نوشته شده توسطترنم گل 11ام اردیبهشت, 1396

میلاد حسین بن علی (ع)آمده است
این لطف خدا چه منجلی آمده است
بزم طربش شقایق وآلاله
با من تو بگو ز شوق جمع خانه
گوی که ترنم فرشته ای می آید
از عرش برین نوشته ای می اید
التماس دعا
تولیدی :ز- میراحمدی

مولای هفتم

نوشته شده توسطترنم گل 3ام اردیبهشت, 1396

چنین گفته همان مولای هفتم
اگر خواهی توانا باشی ای دوست
به ارزشهای دنیا تو نظر کن
توکل برخدایت بیشتر کن

 

تولیدی:ز- میراحمدی

موج تعب

نوشته شده توسطترنم گل 3ام اردیبهشت, 1396

باز تر شد دل از این موج تعب
جان دنیا به لب آمد زتعب
نور حق بر دل سجاده شب
اشک ریزان شده از اوج طلب

 

تولیدی :ز- میراحمدی

دُرّ صداقت

نوشته شده توسطترنم گل 3ام اردیبهشت, 1396

هان تو ای دُرّ صداقت در منش
گوهر حلمت برایم یک روش
کظم غیظ ات وه چه غوغا کرده
چهر ه دین مصفا کرده است

تولیدی :ز- میراحمدی

تبریک

نوشته شده توسطترنم گل 2ام اردیبهشت, 1396

تبریک به فرزند توای خیبر کندن
مهدی (عج) تو بیا خیبر دشمن برکن

تولیدی :ز- میراحمدی

فاتح

نوشته شده توسطترنم گل 2ام اردیبهشت, 1396

نبی(ص) پرچم نهاده دست حیدر (ع)
فرستاده علی(ع) را سوی خیبر
علی(ع) کنده به امداد نهانی
وفاتح گشت مولایم به آنی
سالروز فتح خیبر تهنیت باد

تولیدی :ز- میراحمدی

اردیبهشت

نوشته شده توسطترنم گل 2ام اردیبهشت, 1396

بهشت آمد ،همان اردیبهشت آمد
تمام زندگی روئید گل سرزندگی پوئید
بهاران را هزاران نقش از این اردیبهشت آمد
ز باران بهاریش همه رنگین کمان آمد

 

تولیدی : ز- میراحمدی

باز این دل

نوشته شده توسطترنم گل 30ام فروردین, 1396

باز این دل یاد مشهد کرده است

یاد مولایم دل شب کرده است

یاد این مهمان نواز بی قرین

پای دردت او نشیند بی قرین

یاد خورشید خراسان چو بهشت

چون نسیمی می وزد در سرنوشت

یاد ایوانش به وقت هر غروب

نغمه نقاره اش ضرب سکوت

یادآن مامن به وقت هرسحر

می شناسی عاشقت را یک نظر

یاد سقاخانه اش چون آبشار

هرکس نوشید ازآب بهار

یادآن صحن وسرایت نازنین

می کنم هردم دراین مهد زمین

 

تقدیم به آقام حضرت امام رضا(ع)

تولیدی:ز- میراحمدی

رهبر فرزانه

نوشته شده توسطترنم گل 28ام فروردین, 1396

رهبر فرزانه ام داده پیام
گر درایت پیش توست از این کلام
با عنایت برهمان لطف نهان
دست بر زانو بزن تو ای جوان
یا علی (ع) گوی و بیا وسعت بده
فصل تولید خودی برکت بده
چرخه کار وتلاش حرکت بده
حرفه را دراین زمین رونق بده

تولیدی :ز- میراحمدی

چون علی(ع)

نوشته شده توسطترنم گل 24ام فروردین, 1396

باز این دل یاد زینب کرده است

یاد اشکی دردل شب کرده است

یاد زینب دردل تاریک شب

چون نماز میخواند با رنج وتعب

یادصبروغیرتی بی انتهاء

چون علی(ع) باشد همانا پیشوا

 

تولیدی :ز- میراحمدی

اسوه ی صبر

نوشته شده توسطترنم گل 24ام فروردین, 1396

باز هم قافله ای درراه است

دلم ما از سفرش آگاه هست

سفر گل بسوی گلخانه

گردش شمع به یک پروانه

اسوه ی صبر وصفا رُخ بسته

با ندایی به خدا پیوسته

 

تولیدی :ز- میراحمدی

مرد یقین

نوشته شده توسطترنم گل 23ام فروردین, 1396

 گفته مولایم امیرالمومنین(ع)

ساقی کوثر همان مرد یقین

چهار خصلت خوب باشد در زمین

خیر آن باشد زیاد برمومنین

شق اول آنکه باشی تو درست

در سخن گفتن وگفتار نخست

باب دیگر اینکه تو یاری کنی

درامانت ها تو هوشیاری  کنی

باب دیگر اینکه تواز قضاء

ازحرام وشبهه گردی توجدا

باب آخر اینکه خلقت چون بهار

مهربانی کن براین اهل دیار

 

تولیدی: ز- میراحمدی

 

سروده

نوشته شده توسطترنم گل 21ام فروردین, 1396

 

 

یا علی(ع) جان تو انقدر خوبی  که  ندیده ارادتمندتوام

 

جهانی

نوشته شده توسطترنم گل 21ام فروردین, 1396

 

خوش آنان که دردنیای آنی

به رفتار ومنش گشتن جهانی

 

تولیدی :ز- میراحمدی

 

قنوت ربّنا

نوشته شده توسطترنم گل 21ام فروردین, 1396

از زبان قلم

قنوت ربنایت را شنیده عرش میدانم

نگاه پر خلوصت را خدا دیده خبر دارم

شهادت  مرهمی شیرین ویا دیباچه ای دیرین

برایت بود میدانم عزل را خوب می خوانم

گلی بود دراین گلدان خدا جایت عوض کرده

وگشتی تو چو یک بوته درآن رضوان خبر دارم

 

تولیدی: ز- میراحمدی

میوه شیرین

نوشته شده توسطترنم گل 19ام فروردین, 1396

غنچه ی روئیددر باغ ولی (ع)

میوه شیرین زکوی منجلی(ع)

چشم کودک هم  گواهی میکند

یاد جدّش را تداعی می کند

 

تولیدی:ز- میراحمدی

 

 

تسکین

نوشته شده توسطترنم گل 19ام فروردین, 1396

یاد تو حبه قندی به لب است                    هرچه گویم زپدر باز کم است
یادتو دردل من سرشار است                     ای پدر نام تو یک تیمار است
رود جوشان  تو را می گویم                           لب خندان را تو می جویم
بار دیگر به خدا میگویم                       اشک درچشم ترم می گوید
فصل میلاد امیر است ولی                       اشک ولبخند به هم آمیزد
نهر جوشان علی (ع) سریز است                 حُزن بسیار به جان لبریز است
به خدا جوّ هوا سنگین است             یا علی(ع) یک مددی دیرین است
بار دیگر به خدا می گویم                   نام مولا به خدا تسکین است

رحمت همه پدرای آسمونی وسلامتی همه پدرای زمینی صلوات
تولیدی :ز- میراحمدی

باران رحمان

نوشته شده توسطترنم گل 14ام فروردین, 1396

خدایم مهربانِ مهربان است

محبتّ های او لوح گران است

هموکه بی حساب هدیه نماید

درلطفش به جانها می گشاید

کتاب عفواوهم باز باز است

رجب ماه خدای بی نیاز است

ندا داده تو ای عبد گریزان

بزن این دل براین باران رحمان

 

تولیدی :ز-میراحمدی

 

 

 

#آیینه_خدا (یک کیمیا

نوشته شده توسطترنم گل 18ام اسفند, 1395

زندگی آهنگ مهر وعاطفه
با تو میگویم جوان از فاطمه (س)
فضل او چون آبشاران در زمان
می چشند این کرم را او روان
گر نگاه فاطمی خواهی جوان
بازگرد براصل خودبی امتحان
اصل تو از ذات پاک مصطفی است
ذات تو چون مادرت یک کیمیا ست

تولیدی:ز- میراحمدی

خانه دل

نوشته شده توسطترنم گل 16ام اسفند, 1395

خانه دل را تکان دادی رفیق
کینه را شستی زجان تو ای شفیق
شیشه ابهام را توپاک کن
این دلت بهر او تو ناب کن

 

تولیدی:ز- میراحمدی

مثل بعد از باران

نوشته شده توسطترنم گل 14ام اسفند, 1395

یاد گیر از باران بخشش بی پایان
که گرفته او هم این صفت از رحمان

باز هم این باران یک حکایت دارد

از دل نم نم خود یک روایت دارد

که بشوی از دل و جان این وجود ای انسان

حال خود راخوش کن مثل بعد از باران

 

تولیدی :ز- میراحمدی

#دلتنگی

نوشته شده توسطترنم گل 9ام اسفند, 1395

فصل بی مادرشدن دلتنگی است
بغض این دلتنگیم هم سنگی است
داغ این مادر برای هرکسی
امتداد از سر دلواپسی
ناخودآگاهات همه غمگین او
آن علی(ع) باشد همه تسکین او

 

تولیدی :ز-میراحمدی

#غم یاس

نوشته شده توسطترنم گل 9ام اسفند, 1395

شرح این واقعه جانم به خدا طوفانی
چشم دنیا بهر این غصه فقط بارانی

دُرّوگوهر از دوچشمان ترش سریزاست

دل او بهرغم  یاس چقدر لبریز است

 

تولیدی : ز- میراحمدی

 

تصویر

#فاطمه (س)_تاانتهاء

نوشته شده توسطترنم گل 8ام اسفند, 1395


دختر شیعه نما تواقتدا
بر همان ریحانه آل عبا
او بود الگو تو درهرزمان
با وجود فاطمه (ع) درلامکان
فاطمه (ع) آن دُرّناب کبریا

تو بمان برخط او تا انتهاء

 

تولیدی :ز-میراحمدی

بلبل باغ ولی (ع)

نوشته شده توسطترنم گل 3ام اسفند, 1395

اشک چون چشمه زچشمان تری می بارد
گویا نسترنی یاسمنی می نالد
بلبل باغ ولی (ع) کوچیده
دست نااهل گلی را چیده

 

تولیدی :ز-میراحمدی

تبرج

نوشته شده توسطترنم گل 1ام اسفند, 1395


هان زن شیعه تا باید بنگری
خود نمایی را توساده ننگری
این تبرج گاه بایک لفظ توست
می کند دین تو او سست ِسست
خود نمایی گاه با رنگ لباس
اعتقادات راکند او بی اساس
این تبرج گاه با رنگ ولعاب
می کند چشمان تو را خواب ِخواب

 

تولیدی :ز- میراحمدی

صبح امید

نوشته شده توسطترنم گل 30ام بهمن, 1395

ای زن تو بدان اسوه ی تو یاس سپید
مشی وهم مشق تو همان صبح امید
کردار خودت با روش مادر عجین کن
با کارخودت آمدن منتمش را توقرین کن

 

تولیدی :ز- میراحمدی

نگاه لطف

نوشته شده توسطترنم گل 30ام بهمن, 1395

برف آمد هان گلستان شد سپید

شکر واجب گشت بر اهل امید

اهل سبزی وصفا خندان شدند 

از نگاه لطف او حیران شدند

 

تولیدی :ز- میراحمدی

 

حال دل

نوشته شده توسطترنم گل 28ام بهمن, 1395

حال دلت را به خدایت بده
تا که خدایت کند آن را یله
ذکر ودعا را تو بخوان ای عزیز
تا که شود جان تو از غم تمیز


تولیدی :ز- میراحمدی

دختر ایران زمین1

نوشته شده توسطترنم گل 28ام بهمن, 1395

دختر ایران زمین درابتدا

می کند بریاس حیدر (ع)اقتدا

چون که اودُردانه این مادر است

بهر باورهای خود نام آور است

گرکه دیدی این نهالت کج شده

نوجوان است از خط حق رد شده

راست کن با مهر خود مهرفزون

پاک کن گرد خطا الماس گون

 

تولیدی :ترنم گل

آزمایشی

نوشته شده توسطترنم گل 26ام بهمن, 1395

فایل mp3دانلود مداحی

مریم ثانی

نوشته شده توسطترنم گل 24ام بهمن, 1395

مریم ثانی بخدا فاطمه(س) است
دُرَ نهانی بخدا فاطمه(س) است
هرچه که خوبست بدان ای جوان
کوفت درخانه او بی امان

تولیدی : ز- میراحمدی

غم یاس

نوشته شده توسطترنم گل 23ام بهمن, 1395

عرض ارادت به پیشگاه گوهر وجود حضرت زهرای اطهر سلام علیه
دل ِجان سوخت زغم ای جانا
نم نم اشک بریزد مولا
شیعیان غمزده وحیران اند

گل وبلبل ز غم  یاس پریشان حال اند

تولیدی:ز- میراحمدی

مرز زندگی

نوشته شده توسطترنم گل 11ام بهمن, 1395

بگو مرز این زندگی روشن است
هوای شهادت گل وگلشن است
امید است که گلچین کنی ای خدا
پناهم دهی با شهادت خدا

تولیدی:ز- میراحمدی