موضوع: "ظنز"

تست دانلود یا نبی آقای حامد زمانی

نوشته شده توسطترنم گل 30ام اردیبهشت, 1395

#گام نخست5

نوشته شده توسطترنم گل 28ام اردیبهشت, 1395

هان ای دوست

                  در برابرمشکلات چگونه ای آیا جا خالی می دهی  یا دیگران را سپر بلا قرار می دهی ویاچاشنی تریپ شیر ژیان را می گیری وبه میدان می آیی وبا مشکل  که رسیدی یک کم توانت رو می زاری یک نیم نگاهی به خدا می کنی واز خدا می خوای که ضایعت نکن  بعد می بینی خدا مشکلات حل کرد.

 

از:ز-میراحمدی

لطفا نظرات خود اعلام نمائید.

 

 

اهل وبلاگ

نوشته شده توسطترنم گل 25ام اردیبهشت, 1395

اهل وبلاگ بدادم برسید

این ترنم به زبان آمده است

رزق وبرقش به گمان آمده است

فکرم آن است که با گُرزگران آمده است

گُرزنه او به گمانم به بیان آمده است

با فراست به میان آمده است

دست برسر به امان آمده است

ازتهی بودن خود سخت به جان آمده است

ازگلیشه نفسش بندآمد

ازکپی پیست نیش لبخند آمد

اهل وبلاگ بدادم برسید

این ترنم به خدا تب داراست

چهل اندی صفحه اش قصه ای غمبار است

از:ز-میراحمدی