« پاکی غمسبکبال »

قصیده بلند مودت

نوشته شده توسطترنم گل 27ام آبان, 1395

اگرچه غزلی سوزناک چون کربلا  جان شیعه را درکویر تب دار مظلومیت اهل بیت می سوزاند اما خداوند قصیده بلند مودت به حسین بن علی (ع)درزبان عشاقش نهاده تا هرکه با هرزبان وگویش به حسین فاطمه (س)مباهات کند درهرنقطه دنیا این ارادت معنی ومفهومی وزین داردممکن یک روز باشد با عنوان روزحسین(ع) اما  هرکسی که به خیمه برادر زینب(س) وارد می شود ایثار ،گذشت وجوانمردی ره توشه اش می شود این چه اکسیری است که پیر فرتوت وبیمار ناسوت را به حکم دوستی به پای منبر وعظ می کشاند . وخلق  یات  نسجیده به مکتب ادب ومتخلق شدن به رفتار ارزشی می خواند. پس باید اندیشید …

 

تولیدی :ز-میراحمدی

17صفر 1438

نظر از: صهباء [عضو] 

قصیده مودت خدا
چه تعبیر شاعرانه و بینظیری.

1395/09/19 @ 09:20


فرم در حال بارگذاری ...