موضوع: "#مادر"

#رهبر_دینی

نوشته شده توسطترنم گل 7ام مهر, 1398

«بسمه تعالی»

وجود رهبر برای پیش برد اهداف اسلامی یک فرض مسلّمی است که برای نیل به مقصود الهی ومقصد نهایی راه را هموار

می نمائید. از آنجاکه اسلام یک مقوله جهانی به حساب می اید رهبری که می خواهد به جامعه صبغه اسلامی بدهد

بایدبگونه ای طی طریق نمایدکه درپیچ وخم عصرها ونسلها دستخوش انحراف وچالش نگرددوالا بجای راه رستگاری به

فناءرفته لذاتبیین جایگاه رفیع رهبر دینی برنوع بشر لازم وضروری می باشد وبرای این منظورباید به شخصیت رفیع وامام

صاحب خصالی که بذر وجودش در سرچشمه زلال معارف ناب محمدی (ص) شکل گرفته نظر نماید واز نهال اصیلی که در

خانه علوی روئیده تلاش را بیاموزد واز منش راستین کسیکه به حقیقت وصدق رسیده به خلوص نیت برسدوازمیوه

خداخواهی که دردامن فاطمی به گل نشسته بهره مند گرددوازثمره یه انسان وارسته ای که صبوران عالم را به نظاره رسانده

تناول کند وازکسی که خوبان دنیا را به حُسن مرامش به مدح وثنا فراخوانده است الگو گیری نمایدآری حضرت حسن بن

علی (ع) را می گویم. همان شخصیت ارزنده ای که جود وکرمش آیت ونشانه برسخاوتمندان دنیاست و کرامتش اساس

اخلاق حسنی ست و منشش برگرفته ازطریق رسالت و مکتب آموز کلاس امامت است .باید درس آموزی نمودودرچنین

روش ،منشی مشق نمود را تا بتواندحتی با دست خالی وبادیدالهی جامعه را به سوی سعادت وصیانت رهنمون باشیم

همان رفتاری که معمار کبیر انقلاب (ره) با تلمذ از این مکتب خدایی برایمان به ودیعه گذاشت وودر سایه سار شاگرد

خلافش مقام معظم رهبری طی طریق می نمائیم ودرایام بزرگداشت دفاع مقدس به حمد الله بیدی نیستیم که با هر بادی

بلرزیم.


تولیدی : ترنم گل

#تکه_سهم

نوشته شده توسطترنم گل 20ام اسفند, 1396

​ دوباره می شود خدا 

تویک نگاه به ما کنی

  واز کرامت ترت

تکه ای سهم ماکنی

تولیدی :ز-میراحمدی

باز هم جمعه

نوشته شده توسطترنم گل 20ام اسفند, 1396


◦•●◉✿ترنم گل✿◉●•◦:
یا هو
باز هم جمعه دیگر که جهان سریز است
هاتفی بانگ براورد که این غم بخدا لبریز است
کاسه صبر زمین را تو اگر بشکافی
بر درعرش خدا نقش دعا سریز است
تولیدی ترنم گل

# عدالت-علی

نوشته شده توسطترنم گل 20ام اسفند, 1396

بارگذاری…​# عدالت-علی

عدالت علی را از صفحات نوشتار وگفتار دررفتار منش خود پیاده کنیم تا در زمان ظهور جماعت ان زمان فکر نکنند پسر فاطمه سلام الله ایین جدید اورده است تولیدی ترنم گل

نوشته شده توسطترنم گل 20ام اسفند, 1396


◦•●◉✿ترنم گل✿◉●•◦:
یاهو
گفته بود یک هاتفی درانجمن
روح دارد این کتاب ای خوش سخن

روح یعنی سالک دنیا ببین
ظرف جان راپرکن ازاب یقین

تو بساز ازاین یقین یک زندگی
زندگی توام شود با بندگی

چون حروف این کتاب وابسته باش
برخدا وسر او دل بسته باش

قفل دل را وا کن ازما ومنی
تا شوی تو لایق عشق جلی

عشق یعنی فانی ل الله شدند
برهمه مهر ازل معنا شدند

این همه لقظ است ومعنا درصفاست
خوش بحال ان کسی که مبتلاست

تولیدی ز- میراحمدی

#باحسین -بودن

نوشته شده توسطترنم گل 17ام مهر, 1396

با حسین بودن یعنی اقیانوس وجودت گره بزنی به خدا وسیم اتصالات پیوند بدی به وجودعلی اطلاق انجاست بابی انت وامی معنامی یابد

تولیدی  ز- میراحمدی

#الهی به امید_تو

نوشته شده توسطترنم گل 16ام مهر, 1396

​ الهی سکان زندگیم به دست تو می سپارم

ودر روزهای ماتم بهترین بنده ات یعنی حسین بن علی(ع) 

پای درس دلداده گیش می نشیم به امید زندگی

همراه با بندگی الهی به امید تو

تولیدی  ز میراحمدی

#اعتقاد -راسخ

نوشته شده توسطترنم گل 15ام مهر, 1396

​ حسین بن علی تفسیر ازادی وتعبیر ازادگی

از تعلقات زمینی است اوست به

حق به هیهات من الذله اعتقاد راسخ داشت.

تولیدی : ز- میراحمدی

#با حسین _بودن

نوشته شده توسطترنم گل 15ام مهر, 1396

​ با حسین بودن یعنی راضی به رضای الهی

وسردادن برمحورخدا خــــــــــواهی

اینجاست خون خدا بودن معنا می شود.

تولیدی : ز- میراحمدی

#فکر حیدری _منش فاطمی

نوشته شده توسطترنم گل 15ام مهر, 1396

​ باحسین بودن فکر حیدری میخواهد

ومنش فاطمی اگر مرد راهی بسم الله…

تولیدی: ز میراحمدی

#سرمایه _ارادت

نوشته شده توسطترنم گل 15ام مهر, 1396

با حسین بودن هزینه دارد هزینه اش

شعور ومعرفت است سرمایه می خواد

اونم اندیشه درست درسایه تربیت محمدی است.

تولیدی  ز - میراحمدی

#اکسیر_صبر

نوشته شده توسطترنم گل 11ام مهر, 1396

بسوز ای چشم از غمهای زینب(س)

زتنهایی این  شب های زینب (س)

زآن محمل که خود اوج عذاب است

وصبر زینبی اکسیر کار است

تولیدی:ز- میراحمدی

#زینب_ داغدار

نوشته شده توسطترنم گل 10ام مهر, 1396

​ بسوز ای دل که زینب داغداراست

تمام جان او ان لاله زاراست

در دشت بلا خونها روان است

دل زینب همان اتشفشان است

التماس دعا

تولیدی :ز- میراحمدی

#سبک زندگی عاشورایی دست سوخته بهتر یا دلسوخته ؟

نوشته شده توسطترنم گل 10ام مهر, 1396

آروم آروم داشت خودش به منبر می رساند وقت می خواست

عرض ارادتش برسون از اون طرف یک سری دختر وپسر مشغول

سلفی گرفتن کنار شمع ها بودن در این بین یکی از اونها

دستش سوخت فریاد می کشید امام منو حاجت رو می کنه

چون دستم سوخته یک نگاهی بهش کرد باخودش گفت

«بسوز ای دل که سوز تو کارها …»

تولیدی: ز- میراحمدی

#خون خدا

نوشته شده توسطترنم گل 9ام مهر, 1396

شام غریبان است ای دل مویه کردی

از رفتن خون خدا واگویه کردی

ای دل بسوز خون خدا رفت 

دریا مروت او بسوی کبریا رفت

 دنیا بسوزدشاخه طوبی شکسته

دل نه که گویا کشتی دنیا شکسته

التماس دعا

تولیدی :ز- میراحمدی

#اشک_ پنهان

نوشته شده توسطترنم گل 9ام مهر, 1396

گفت زینب بانوی ازاده

چه بگویم که سخن خشک شد ازاین غمها

اشک پنهان قلم باز نویسد غم ما

بنویس ای قلم خشکیده

بنویس ای قلم تک دیده

بنویس از گوهر باغ نبی

ازحسین فاطمه دُرّعلی

سهم من شد حسرت روی ولی

من نگه دارم گل باغ ولی

یا عبدالله دستم بگیر

تولیدی: ز- میراحمدی

#مهلت_ اشک

نوشته شده توسطترنم گل 9ام مهر, 1396

 اشک مهلت بده تا بنویسم

 زغم عمّه خود لبریزم

از غم یاس کبودی دیگر

آن سه ساله گوهر ونیلوفر

اشک پنهان رقیه درخواب

بلبلی هم سخن آن مهتاب

اشک مهلت بده چون سریزم

طاقتم تاب شده لبریزم

زعطش های همان غنچه سرخ

بوسه زدبر گلویش نیزه سرخ

اشک مهلت بده تا بنویسم

غم من سخت تراز طوفان است

غربتش اه گلوگیر چو یک حرمان است

این قلم شکسته از اوج الم

چه نبویسد زغروب رخ رعنای حرم

چه نیویسد که حرم طوفانی است

کودکی در پی مولا رخ اوبارانی است

التماس دعا ویژه  همه شما

تولیدی:ز-میراحمدی

#مسافر _بی سر

نوشته شده توسطترنم گل 5ام مهر, 1396


خوشا آنکه بی سر به معراج رفت
برآن باورش او سوی یار رفت
خوشا آنکه چون جرعه ای ازحیات
نشسته دوباره به جانم حیات


تولیدی :ز- میراحمدی


روحت شاد ای مسافر

#عشق_فقط حسین

نوشته شده توسطترنم گل 2ام مهر, 1396


یک سبد یاس کبود آورده دل
اشک های از صعود آورده دل
ای دل غم دیده درطف مویه کن
ازحسین فاطمه (س) واگویه کن
ازحسین(ع) آن گوهر سرخ ولا
عشق او آتش زند جانهای ما
آه هم کم آورد از این غمش
یک حرارات گشته دنیا ماتمش
ای خدا چون شاخه طوبی شکست
جمله دنیا از غم عظمی نشست

تولیدی : ز- میراحمدی

1506237638yaspic.ir-motehareke-moharam-21.gif

#شکر_نعمت

نوشته شده توسطترنم گل 25ام تیر, 1396

با این لطف فقط می توانم بگم خدایا شکرت

شکر بسیار خداوند رحیم
که کرم کرد به من خوان کریم
دست لطفش درحکمت وا کرد
درعلمش به حقیقت واکرد

تولیدی : ز- میراحمدی

واقعا

نوشته شده توسطترنم گل 16ام اردیبهشت, 1396

واقعا راست گفتن کس نخوارد  …

من دپرست شدم کلاس امروز بعد ظهر شروع می شه ومن به دلیل پاره ای مشکلات نمی تونم شرکت کنم .

درخواست تجدید نظر برای کلاس

نوشته شده توسطترنم گل 14ام اردیبهشت, 1396

# اعتصاب آنلاینی با چاشنی طنز
چرا کلاس نویسندگی آنلاین رو بعد ظهر گذاشتید هردوستی که دوست دارد صبح باشه با یک یاعلی (ع) تو این نظر خواهی شرکت کنه ونظر بده راستش من برنامه ام برای صبح هماهنگ ه بعد ظهر نمی تونم به خاطر …

مطهری

نوشته شده توسطترنم گل 12ام اردیبهشت, 1396

با احترام فراوان تقدیم به اساتید کوثر بلاگ

ترنم فرشته

نوشته شده توسطترنم گل 11ام اردیبهشت, 1396

میلاد حسین بن علی (ع)آمده است
این لطف خدا چه منجلی آمده است
بزم طربش شقایق وآلاله
با من تو بگو ز شوق جمع خانه
گوی که ترنم فرشته ای می آید
از عرش برین نوشته ای می اید
التماس دعا
تولیدی :ز- میراحمدی

آبشار مهر

نوشته شده توسطترنم گل 23ام فروردین, 1396

آبشار مهرتو جاری علی (ع)
برهمه کارم تو هوشیاری ولی
آفتاب عاطفه روشن شود
جانم من با لطف توگلشن شود

تولیدی :ز- میراحمدی

خداحافظ سردار

نوشته شده توسطترنم گل 21ام فروردین, 1396

خدا حافظ سردار

تلنگری برای بیداری

نوشته شده توسطترنم گل 20ام فروردین, 1396

 خدا رحمت کند شهید آوینی رو ویاد روایت فتح بخیر که درنوع خودش تلنگری بود برای بیداری  ما

گذشت زمان روزمرگی رو به جان می نشاند ویاد آوری بعضی از خاطرات اگرچه تلخ وسنگینه ولی خیلی حرف ها رو تداعی می کنه 

وباسازی ذهنیش  منفعت بسیار دارد

تولیدی :ز- میراحمدی

مولودی

نوشته شده توسطترنم گل 19ام فروردین, 1396

 

فقط حیدر امیرالمومنین است

 

 

میوه شیرین

نوشته شده توسطترنم گل 19ام فروردین, 1396

غنچه ی روئیددر باغ ولی (ع)

میوه شیرین زکوی منجلی(ع)

چشم کودک هم  گواهی میکند

یاد جدّش را تداعی می کند

 

تولیدی:ز- میراحمدی

 

 

مولودیه

نوشته شده توسطترنم گل 19ام فروردین, 1396

دوستان به دلیل مشکل پیش آمده با تاخیر ایجاد شد.

مولودیه

نوشته شده توسطترنم گل 19ام فروردین, 1396

مولودی زیبا هدیه به پیشگاه پسر فاطمه اطهر (س) حضرت حجت (عج) :

 

تسکین

نوشته شده توسطترنم گل 19ام فروردین, 1396

یاد تو حبه قندی به لب است                    هرچه گویم زپدر باز کم است
یادتو دردل من سرشار است                     ای پدر نام تو یک تیمار است
رود جوشان  تو را می گویم                           لب خندان را تو می جویم
بار دیگر به خدا میگویم                       اشک درچشم ترم می گوید
فصل میلاد امیر است ولی                       اشک ولبخند به هم آمیزد
نهر جوشان علی (ع) سریز است                 حُزن بسیار به جان لبریز است
به خدا جوّ هوا سنگین است             یا علی(ع) یک مددی دیرین است
بار دیگر به خدا می گویم                   نام مولا به خدا تسکین است

رحمت همه پدرای آسمونی وسلامتی همه پدرای زمینی صلوات
تولیدی :ز- میراحمدی