موضوع: "مجمع حافظین حریم حضرت زینب(س)"

قصیده بلند مودت

نوشته شده توسطترنم گل 27ام آبان, 1395

اگرچه غزلی سوزناک چون کربلا  جان شیعه را درکویر تب دار مظلومیت اهل بیت می سوزاند اما خداوند قصیده بلند مودت به حسین بن علی (ع)درزبان عشاقش نهاده تا هرکه با هرزبان وگویش به حسین فاطمه (س)مباهات کند درهرنقطه دنیا این ارادت معنی ومفهومی وزین داردممکن یک روز باشد با عنوان روزحسین(ع) اما  هرکسی که به خیمه برادر زینب(س) وارد می شود ایثار ،گذشت وجوانمردی ره توشه اش می شود این چه اکسیری است که پیر فرتوت وبیمار ناسوت را به حکم دوستی به پای منبر وعظ می کشاند . وخلق  یات  نسجیده به مکتب ادب ومتخلق شدن به رفتار ارزشی می خواند. پس باید اندیشید …

 

تولیدی :ز-میراحمدی

17صفر 1438

مروارید غلطان 13

نوشته شده توسطترنم گل 24ام آبان, 1395

سلام من به عقیله به دخت پاک علی(ع)

به اوکه هدایت نموده کودکان  ولی

به اوکه یک تنه آمدبه معبر طوفان

خنک نمودغم را به نم نم باران

به او سوخت درطف ،تب وحرمان

علم نمود حقیقت برای هر دوران

 

تولیدی:ز- میراحمدی

14صفر1438

مروارید غلطان 12

نوشته شده توسطترنم گل 23ام آبان, 1395

حرمت وشرم وحیاء را ای جوان

تو بخوان درحال واحوال نهان

زینب (س)آن پیغمبر اهل دل است

حرمت وشرم وحیایش کامل است

خطبه قرای او گوید حدود

مرزخود تو بدان تو ای خمود

از چه رو اینگونه طاغیان  میکنی

آبرو را خرج دوران می کنی

از چه رو اینگونه یاغی گشته اید

مردم اهل تباهی  گشته اید

 

تولیدی: ز- میراحمدی

13صفر1438

 

مروارید غلطان 11

نوشته شده توسطترنم گل 20ام آبان, 1395

اشک برچشم تری بیداد کرد

باز عباس (ع)علی رایاد کرد

یادعباس (ع) و هزاران زمزمه

ناله ای خیزد بگو یا فاطمه (ع)

این سبوی غم به غصه وا شده

کودکی لاغر ازاین غمها شده

بلبل ناب حسین این طفل خُرد

لرز را براین دل دنیا سپرد  

کودکی که عطر ریحان میدهد

گویا درد ازدل وجان می برد

دستهای کوچکش غوغا  کند

صد هزاران  چهره را شیدا کند

 

تولیدی :ز -میراحمدی

10صفر13438-

 

 

مرواریدغلطان 10

نوشته شده توسطترنم گل 18ام آبان, 1395

اینکه می بینی نشسته زینب است

ظلم دوران راشکسته زینب است

حامی نیلوفر هم نسترن

دامنش آغوش مهر یاسمن

گرد این باغ امامت آشکار

می نشاند مهر خود را بیشمار

گردسجادش بماند بیقراروبیقرار

زینتش شمع است واوپروانه وار

زمزمه دارد برای روزگار

دردبی دارو است  اما  ماندگار

هان مسلمانان چوطوفان گشته اید؟

نوش داور بعدحرمان گشته اید؟

 

تولیدی :ز-میراحمدی

8صفر1438

مروارید غلطان 9

نوشته شده توسطترنم گل 10ام آبان, 1395

آه وافسوس از دل این کودکان

سوز ورحم آمد زمردم بی امان

عمه آید از پی کودک روان

نان وخرما را بگیرداو دوان

گفت با بانگ بلند زینب (س)عیان

این حرام است برحرم ای مردمان

این حرم پیوندشان باحیدراست

اسوه والگویشان پیغمبر است

 

29محرم95

تولیدی :ز-میراحمدی

 

 

 

 

مروارید غلطان 8

نوشته شده توسطترنم گل 10ام آبان, 1395

زینب (س)آن پیغمبر اهل دل است

اشک دنیا تا ابد بی محمل است

زینب (س)آن آیات هیبت درزمین

می رساند اهل دین را بایقین

می رساند آن حرم رابهر شام

تا بخواند خطبه اش را اوتمام

آن شکوه وهیبتش غوغا کند

مردم غافل به دین بینا کند


آخر محرم سال95

تولیدی :ز- میراحمدی

مروارید غلطان7

نوشته شده توسطترنم گل 3ام آبان, 1395

عشق گفتی این دلم شدآب، آب

مهر اوکرده دل وجان راکباب

تاکه این دنیای ماپاینده است

آب ازروی رُخش شرمنده است

خُلق اوتا روزمحشرزنده است

به خداعباس حیدر(ع)زنده است

تولیدی :ز-میراحمدی

22محرم95

 

مروارید غلطان 6

نوشته شده توسطترنم گل 29ام مهر, 1395

مرهمی بود براین ریحانه

گرد مولای زمان گشت

سپرگشت چوصد پروانه

هردری زد برآن دُردانه

 

تولیدی :ز-میراحمدی

18محرم 95

 

مروارید غلطان 5

نوشته شده توسطترنم گل 29ام مهر, 1395

ای فغان از دل دریایی تو

ای امان از دل طوفانی تو

تو همه بانوی صبری زینب(س)

مادر سختی  وزجری زینب(س)

تولیدی :ز-میراحمدی

18محرم 95

 

 

 

 

مروارید غلطان 4

نوشته شده توسطترنم گل 27ام مهر, 1395

این دلم سوخته تر می آید

سوز اشکی به سحر می آید

غربت وهیبت بانو به نظر می آید

دست از این دل بیچاره  شما بردارید

آخر آن معجر خونی به نظر می آید

تولیدی :ز- میراحمدی

16محرم95

مروارید غلطان3

نوشته شده توسطترنم گل 26ام مهر, 1395

این چه سوزی است که جان راسوزاند

اشک درچشم حقیقت جوشاند

یک هراسی به جماعت داده 

دختری (س) روی رُخی افتاده

نطق  گویا ی علی(ع) گل داده

 

تولیدی :ز- میراحمدی

16محرم954

 

مروارید غلطان 2

نوشته شده توسطترنم گل 26ام مهر, 1395

ای امان از دل بارانی تو

بخدا اشک  شبانگاهی تو

تاب آورد نریزد اشکی

تا شود عشق ولا سرمشقی

تاب آوردبراین اهل حرم

مرهمی بود براین اهل کرم

ماندی ای نسترن باغ خدا

ای گل باغ سپید مولا

 

تولیدی :ز-میراحمدی

16محرم 95

 

مروارید غلطان 1

نوشته شده توسطترنم گل 24ام مهر, 1395

ای امان از دل مهتابی تو

 که نشسته به غم باقی تو

 دخت کوچک بودی  زینب جان

 مشی مادربودن پیمودی دخت زمان

دختری که زینت بابا بود

همه تنهایی دنیا پیمود

چشم تودید همه تیر وکمان

یک جهان تیر به تابوت برادر به عیان

 

تولیدی :از:ز- میراحمدی

13محرم 95

 

 

وای براهل زمین

نوشته شده توسطترنم گل 24ام مهر, 1395

وای بر اهل زمین که حسین(ع) نه از بی یاوری بلکه برای اتمام حجت برغافلان درغروب تب دارکربلا  آخرین سرباز خود را به میدان می آورد  گل باغ ولایت عنچه نورس امامت  شقایق بهاری نینوا آری علی اصغر (ع) رامیگویم درحالی که طفل شش ماه از تاب تشنگی  درعطش سوزان کربلا میسوزد اما وای براهل زمین که لحظه ا ی درنگ بر عقل  دنیانیست که عقبای خود بازسازی کند.

 

از:ز-میراحمدی

13محرم سال 95

 

حرف مادر

نوشته شده توسطترنم گل 19ام مهر, 1395

خواست مولایم حسین بن علی (س)

آن سرآمد رهبر اهل نبی (ص)

موسم آخر رسید ای یاورم

 هان بیاور پیرهن ای خواهرم

آن حکایت را  شکوفا میکنی

حرف مادر را تو برپا میکنی

 

تولیدی :از:ز- میراحمدی

8محرم 95

اشک برچشم

نوشته شده توسطترنم گل 19ام مهر, 1395

من فدای دل مهدی(عج) یاران

 اشک برچشم ورُخش چون باران

شرح جدش به خدا روضه نمود

 ازغمش عالم همه ندبه نمود

 

تولیدی:از:ز- میراحمدی

8محرم95

سیب سرخ

نوشته شده توسطترنم گل 19ام مهر, 1395

خواب زینب (س) به خدا تعبیر شد

سبد نسترنش تحویل شد

تگ گل ناب علی(ع)وزهرا(س)

بهر دین رفته دراین موج بلا

سیب سرخی زحریم طاها

کنده شد شاخه گلی از طوبی

 

تولیدی :از:ز- میراحمدی

8محرم 95

زینب شد

نوشته شده توسطترنم گل 18ام مهر, 1395

زینب از جام بلازینب شد

او براین کربلا زینب شد

 کربلا انس عجین با زینب

مهد اسرار یقین با زینب

منش چون روش مادر (س)بود

نطق گویای علی (ع) ازبر بود

وسکوتش چو حسن(ع) دلبر بود

وقیامش چو حسین(ع) محشر بود

تولیدی :ازترنم گل

7 محرم 95

سلام بر زینب حسین(ع)

نوشته شده توسطترنم گل 17ام مهر, 1395

سلام بر زینب حسین علیه السلام  که دلداده بود وعاشق  وامام زمانش را درکربلا به احسن وجه یاری نمود  وای از دل این مادر که جوانانش را به دفاع ازکیان اسلام می فرستد ولی وقتی خبر شهادت دو پاره تنش را می شنود نه خم به ابرو میآورد ونه ازخیمه بیرون می آید.

 

تولیدی :از-ز-میراحمدی

6محرم95

میراث دار

نوشته شده توسطترنم گل 13ام مهر, 1395

 ای زینت علی علیه السلام

حریمت ازحرمت فاطمی آبیاری شد وعفاف حجابت در کربلای حسینی بروز نمود

تا ما میراث دارحیاء باشیم .باشد که اینگونه عمل کنیم.

 تولیدی  :از ز-میراحمدی

تاب عطش

نوشته شده توسطترنم گل 11ام مهر, 1395

 #تاب عطش قصیده التهاب است

که درکاروان حسین بن علی علیه السلام با تانی معنای جاودان یافت.

تولیدی :از:ز-میراحمدی

 

محرم

نوشته شده توسطترنم گل 11ام مهر, 1395

محرم فرصتی است برای سبکبال پریدن وبه اوج رسیدن، درنگی است برای شهود وصدای  حقیقت را از روی نیزه  شنیدن، زمانی است برای اوج گرفتن انسان خاکی که به روزمرگی خو کرده تا ترانه نیاز را این بار از در کمالات زمزمه نماید  وبه سوی انسان کامل شدن رهنمون گردد  که مصداق بارز آن  حسین بن علی (ع)است باید اوشناخت باورکنید که باید او راشناخت ودردریای فضایلش غور نمودوبه خیمه افکار واندیشه اش پناه برد باید بیاندیشی که چگونه میتوان در صراط مستقیم  ثابت قدم بودورسالت حسینی با پیام آوری  زینبی درهم آمیخت تا ندای هیهات من الذله تفسیر شود وصفای کلام  ما رایت الاجمیلا از زبان عقیله بنی هاشم مرز حجابها را درنورد وبر دل انسانیت نشیندوباز باید اندیشیدوتعقل نمودکه رازماندگاری محرم سال شصت چیست؟حقیقت جاوید است که ماندنی است. رنگ خداست که همیشه باطراوت است  .فریاد مظلومیت است که حرارتش برجان مردم نشسته واینگونه است که  هرکسی می خواهد با قلم وقدم دراین عزای الهی خود راسهیم بداند   وبراین عطش فراق آبی بریزد شاید تسکین دردی باشد یا مرهم زخمی وباز باید به فکر فرو رفت که چه کنیم ؟   که زمینه سازی آمدن مولا یمان مهدی موعود مهیا شود وپس فکری حسینی و اقتدار هاشمی میخواهدتا جهان به سوی همرنگی ویکی شدن روانه شده تاصدای طپش قلب عالم امکان شنیده شود و تلنگر حزن و اندوهش ما را بیدار کند باشدکه از تنش های آخرالزمان  در امان بمانیم.

از:ز- میراحمدی

7مهر 95

                                                                                                                                                                           انشاءالله

 

بر سنچ ها بکوبید

نوشته شده توسطترنم گل 10ام مهر, 1395

برسنچ ها بکوبید که کربلای معلا  سیه پوشیده

ورنگ محرم بگیرید که موسم عزای پسر فاطمه سلام الله می آید .

کودکان را به ترنم ناز نوازش دهید چرا که با آمدن فصل حزن ومات یاد سه ساله حسین علیه السلام تداعی می شود.

تولیدی از :ز- میراحمدی