« مروارید غلطان 13وامانده »

مروارید غلطان 12

نوشته شده توسطترنم گل 23ام آبان, 1395

حرمت وشرم وحیاء را ای جوان

تو بخوان درحال واحوال نهان

زینب (س)آن پیغمبر اهل دل است

حرمت وشرم وحیایش کامل است

خطبه قرای او گوید حدود

مرزخود تو بدان تو ای خمود

از چه رو اینگونه طاغیان  میکنی

آبرو را خرج دوران می کنی

از چه رو اینگونه یاغی گشته اید

مردم اهل تباهی  گشته اید

 

تولیدی: ز- میراحمدی

13صفر1438

 


فرم در حال بارگذاری ...