« سبکبالمروارید غلطان 12 »

مروارید غلطان 13

نوشته شده توسطترنم گل 24ام آبان, 1395

سلام من به عقیله به دخت پاک علی(ع)

به اوکه هدایت نموده کودکان  ولی

به اوکه یک تنه آمدبه معبر طوفان

خنک نمودغم را به نم نم باران

به او سوخت درطف ،تب وحرمان

علم نمود حقیقت برای هر دوران

 

تولیدی:ز- میراحمدی

14صفر1438


فرم در حال بارگذاری ...