« مروارید غلطان 5مروارید غلطان3 »

مروارید غلطان 4

نوشته شده توسطترنم گل 27ام مهر, 1395

این دلم سوخته تر می آید

سوز اشکی به سحر می آید

غربت وهیبت بانو به نظر می آید

دست از این دل بیچاره  شما بردارید

آخر آن معجر خونی به نظر می آید

تولیدی :ز- میراحمدی

16محرم95


فرم در حال بارگذاری ...