« غرق تمنامیثاق »

مروارید غلطان 9

نوشته شده توسطترنم گل 10ام آبان, 1395

آه وافسوس از دل این کودکان

سوز ورحم آمد زمردم بی امان

عمه آید از پی کودک روان

نان وخرما را بگیرداو دوان

گفت با بانگ بلند زینب (س)عیان

این حرام است برحرم ای مردمان

این حرم پیوندشان باحیدراست

اسوه والگویشان پیغمبر است

 

29محرم95

تولیدی :ز-میراحمدی

 

 

 

 


فرم در حال بارگذاری ...