« اردونوشت1اردو نوشت »

میراث دار

نوشته شده توسطترنم گل 13ام مهر, 1395

 ای زینت علی علیه السلام

حریمت ازحرمت فاطمی آبیاری شد وعفاف حجابت در کربلای حسینی بروز نمود

تا ما میراث دارحیاء باشیم .باشد که اینگونه عمل کنیم.

 تولیدی  :از ز-میراحمدی


فرم در حال بارگذاری ...