« #سفره مهرخدا1#نغمه دل انگیز »

#کفایت خدا

نوشته شده توسطترنم گل 16ام شهریور, 1395

#خدایا
راههای شناخت توبسیاراست اما خواهش من ازتواین است که خودت مراکفایت کنی.

از:ز-میراحمدی


فرم در حال بارگذاری ...