موضوع: "گوهروجود"

دانلود مداحی

نوشته شده توسطترنم گل 28ام بهمن, 1395

دانلود مداحی

نوشته شده توسطترنم گل 27ام بهمن, 1395

مداحی

نوشته شده توسطترنم گل 26ام بهمن, 1395

آزمایشی

نوشته شده توسطترنم گل 26ام بهمن, 1395

فایل mp3دانلود مداحی

حول محورخدا

نوشته شده توسطترنم گل 25ام بهمن, 1395

مهر واردات یعنی حول محور خدا وپیغمبر واهل بیت چرخیدن واز مادر هستی عاطفه حقیقی را آموختن ودیگر هیچ چرا که اگر اینگونه مشی کنی سرمشقت می شود علی بن ابیطالب (ع) اسوه ات می شود زهرا اطهر(س) مدارایت می شود سبط نبی امام حسن مجتبی موج نگاهت میشود حسین بن علی (ع) وصبوریت میشودزینب کبری

التماس دعا

تولیدی :ز- میراحمدی

مریم ثانی

نوشته شده توسطترنم گل 24ام بهمن, 1395

مریم ثانی بخدا فاطمه(س) است
دُرَ نهانی بخدا فاطمه(س) است
هرچه که خوبست بدان ای جوان
کوفت درخانه او بی امان

تولیدی : ز- میراحمدی