آرشیو برای: "مهر 1398"

#..._...

نوشته شده توسطترنم گل 14ام مهر, 1398
«بسمه تعالی » سپاس بیکران برحضرت رحمان که رحم ومهربانی را دستمایه ی انسان آخر الزمان ساخت تا دنیای خود را بسازد وتوشه آخرت خویش را تجهیز نماید ودراین میان مهر مولای مهربانی را چون بارقه امیدبرجانش نشاند شاید نهال دوستیش چون مصباح الهدی رخ نماید ونورش… بیشتر »

#هدف _خلقت

نوشته شده توسطترنم گل 13ام مهر, 1398
از آن هنگام که خداوند سبحان نسل بشر را درکره خاکی آفرید رحمت واسعه وحکمت بالغه اش اقتضاء کردکه انسانها را به صراط مستقیم هدایت کندتا سعادت آنها را پایه ریزی نمایدوبرای این مهم انبیاء را برگزید تا حجت را براهل زمین تمام نمایدودرپایان سلسله انبیاء نبی… بیشتر »

#رهبر_دینی

نوشته شده توسطترنم گل 7ام مهر, 1398
«بسمه تعالی» وجود رهبر برای پیش برد اهداف اسلامی یک فرض مسلّمی است که برای نیل به مقصود الهی ومقصد نهایی راه را هموار می نمائید. از آنجاکه اسلام یک مقوله جهانی به حساب می اید رهبری که می خواهد به جامعه صبغه اسلامی بدهد بایدبگونه ای طی طریق نمایدکه درپیچ… بیشتر »